Ako vidia „bezbariérové“ riešenia vozičkári v Košiciach?

KošiceSpravodajstvo

To, čo niekto prekoná dlhším krokom, je pre iného nezvládnuteľná bariéra.

Pre niekoho môžu byť prekážkou aj obyčajné schody. V Košiciach je viac ako 700 vozičkárov, viacerí tvrdia, že pohyb po centre je pre nich zakaždým boj proti prekážkam, ktorý bez pomoci ostatných málokedy zvládnu. V metropole východu síce vznikla v roku 2015 debarierizačná komisia, všetky problémy ale nevyriešila. „Komisia začala vynášať na povrch problémy. Požadovala, aby bola bezbariérovosť v Košiciach riešená aspoň na tých stavbách, ktoré sú v patronáte mesta. Vďaka tomu sa dosiahlo aj niekoľko výsledkov. Napríklad Kulturpark alebo kúpalisko Červená hviezda. Mnoho budov a projektov síce bolo stavaných bezbariérovo, no len v chápaní našej legislatívy a ešte stále to nebolo tak bezbariérové, ako prikazujú svetové štandardy,“ predstavil problematiku Ján Bartko. Sám je vozičkárom a takisto bol členom debarierizačnej komisie.

Celosvetové štandardy bezbariérovosti pre zdravotne postihnutých v súlade s dohovorom OSN sú platné v 84 štátoch. „Keď sme začali porovnávať univerzálne prístupy bezbariérovosti, ten rozsah je niekoľkonásobne väčší. Naša legislatíva pokrýva asi len 15 percent,“ vysvetlil Bartko. To nie je číslo, ktorým by sme sa mohli chváliť.

Bartko vytvoril dokument Medzinárodné univerzálne štandardy bezbariérovosti stavieb, výrobkov a služieb. V nej by mali byť zohľadnené všetky potreby hendikepovaných osôb pre pohyb po meste. „Na tejto príručke som pracoval viac ako jeden rok. Porovnával som normy univerzálnych štandardov prístupnosti s našimi požiadavkami a dával som to do súladu s realitou, keďže som tiež osoba ťažko zdravotne postihnutá. Základom tejto príručky je, že komplexne chápe problémy osôb s telesným postihnutím, imobilných no aj osôb nevidiacich a sluchovo postihnutých,“ dodal Bartko.

Foto
Ilustračná fotografia / Pixabay

Už ikonickou stavbou problému s bariérami v Košiciach sa stala Hlavná pošta. Tam to ale podľa Bartka vyzerá na nekonečný boj. „Užívatelia budovy pošty boli ochotní riešiť problém nájazdovou plošinou, ktorá by umožnila vyzdvihnutie vozičkára do požadovanej výškovej úrovne. Nastal tu ale problém s pamiatkarmi, keďže je táto budova pamiatkovo chránená, nedá sa do nej zasahovať.“

Keď chce niekto imobilný cestovať vlakom, musí o tom dať týždeň dopredu vedieť železnici, aby sa na to pripravili. Ďalším problémom je to, že bezbariérový prístup je len k prvému nástupišťu.  „Pokiaľ nie je vlak na prvom nástupišti, máme s nastúpením značné problémy. Ostatné platformy sú pre nás dosť ďaleko a takisto musíme prejsť cez koľaje, v ktorých sú medzery, do nich môžu zapadnúť predné kolieska na vozíku,“ vysvetlil Bartko.

S prístupnosťou je na tom lepšie košické letisko, čo potvrdil aj Bartko: „Letisko má svoje špecifické požiadavky. Je vybavené tým, že dokáže prepraviť osobu na invalidnom vozíku, dokonca aj na elektrickom, pretože v letiskovej hale, ktorá je bezbariérová, cestovateľ presadá do ich vozíka, ktorým sa je možné dopraviť do lietadla a uložia vás na miesto. Váš vozík môže cestovať s vami ako batožina.“

Pokiaľ ide o bežný život v Košiciach, 25-ročný Mário Gurský býva na sídlisku Nad Jazerom v bloku, ktorý je postavený bezbariérovo. Podľa neho je mestská časť Nad Jazerom jednou z najlepších, pokiaľ ide o bezbariérovovosť. Centrum mesta už až tak pozitívne nehodnotí. „Aj keď sa s vozíkom dostanem do podniku, v ktorom je stolný futbal alebo biliard, problémom sú dvere. Do podniku sa síce dostanem, ale často nemajú podniky vyriešené toalety pre vozičkárov a tie dvere na toaletu sú takmer všade menšie ako vstupné.“

Ďalšou, s letnými mesiacmi čoraz aktuálnejšou témou, sú kúpaliská. Aj tam sa nájdu nedostatky. „Kúpaliská sú veľký problém. Väčšina z nich nemá ani bezbariérový prístup. Sú tam tie vane, ktoré sú hneď prvou bariérou. Musíte ísť jeden schod dolu a ďalší hore. Aj keď sa nejako dostanete k bazénom, nie je tam žiaden bezbariérový prístup. Buď skočíte z vozíka do bazéna, alebo vás niekto posadí na kraj,“ dodal Gurský. Nájazd do bazéna pre vozičkárov je v Košiciach na kúpalisku Červená hviezda. Aj tam ale prostriedok na nastúpenie do vozíka chýba.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre