Akú podobu bude mať prešovská Delňa?

PrešovSpravodajstvo

Silnou stránkou víťazného návrhu je jednoduchosť riešenia.

Mesto Prešov v marci tohto roku vyhlásilo urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž návrhov na prírodné kúpalisko Delňa. Odborná porota ocenila návrh košických architektov. Cieľom súťaže bolo nájsť najlepšie a najvhodnejšie urbanisticko-architektonické a krajinárske riešenie areálu Delne vrátane plôch, ktoré nie sú v súčasnosti využívané. Realizáciou návrhu by sa mal dosiahnuť funkčný a zároveň prírodný charakter prostredia.

Autorom víťazného návrhu je Architektonické štúdio Átrium z Košíc, ktorí ponúkli jednoznačný a čistý koncept. Hlavnú os návrhu tvorí pešia a obslužná trasa od vstupu do areálu pozdĺž severného brehu vodnej nádrže. Jeho súčasťou je aj sektor dennej rekreácie a oddychu, ktorý je oddelený od pobytovej zóny s chatkami a kempingom. Architekti vytvorili návrh pavilónu s vybavenosťou na západnom brehu nádrže, ktorý prepája vstupné priestory do areálu s hotelom.

Foto
Víťazný návrh / Architektonické štúdio Átrium

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, víťazný návrh logicky a príťažlivo rieši nástup do vstupného priestoru areálu, pričom ráta aj s bezbariérovými rampami. Jeho silnou stránkou je aj jednoduchosť riešenia. Súčasťou návrhu sú nielen jednotlivé objekty, ale aj dostatok voľného prírodného prostredia.

Riešenie je rozpracované na tri etapy, čo umožňuje minimalizovať finančné náklady na jeho realizáciu. Predpokladané náklady sa odhadujú na vyše dva milióny eur. „Pozitívne hodnotím predovšetkým to, že zachovávame prírodný areál, ktorý zveľadíme a viac prispôsobíme potrebám rekreantov. Jednou z noviniek bude možnosť kempovania, ktorú môžu využiť najmä mimoprešovskí návštevníci, ako aj návštevníci Dobrého festivalu. Pôvodnú vodnú plochu dopĺňame o rôzne atrakcie a vytvorenie komfortnejšieho plážového vstupu. Výhodou návrhu je, že si nebude vyžadovať vysoké investície a s realizáciou vieme začať veľmi skoro. Dôležitým prvkom bude aj nový vstup do areálu zo strany od priemyselnej zóny priamo ku kempingu, čo bude veľmi funkčne využívané počas Dobrého festivalu, najmä pri vjazde áut s ťažkou technikou,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Do súťaže sa zapojili autori zo Slovenska a Nemecka. Samospráva bude rokovať s víťazom súťaže o vypracovaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie, ktoré je však podmienené schválením financií v mestskom zastupiteľstve.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre