Akým spôsobom je zabezpečená kybernetická ochrana východoslovenských žúp?

VýchodSpravodajstvo

Používanie produktov Huawei predstavuje možnú kybernetickú hrozbu.

Ešte v decembri minulého roku otriasla svetom správa o tom, že používanie produktov čínskeho dodávateľa Huawei predstavuje možnú kybernetickú hrozbu. V tejto súvislosti český premiér Andrej Babiš nariadil Úradu vlády Českej republiky, aby sa zbavil všetkých mobilných telefónov značky Huawei. Tamojší Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť upozornil, že používanie softvéru a hardvéru čínskych spoločností Huawei a ZTE predstavuje bezpečnostné riziko, pretože obe firmy môžu byť nápomocné čínskemu štátu pri jeho spravodajských aktivitách.

Príslušníci poľskej civilnej kontrarozviedky (ABW) v utorok (8.1.) zadržali jedného občana Poľska a jedného Číňana, ktorí sú podozriví zo špionáže v prospech čínskych tajných služieb. Číňan je jedným z riaditeľov poľskej pobočky čínskeho telekomunikačného koncernu Huawei. Zadržaný Poliak je bývalý dôstojník ABW. V priestoroch poľskej pobočky spoločnosti Huawei zároveň zaistili dokumenty a elektronické údaje. Prehliadka sa uskutočnila aj v pobočke spoločnosti Orange, pre ktorú Poliak v súčasnosti pracuje. V ABW pôsobil do roku 2011 ako šéf oddelenia IT bezpečnosti. V prípade dokázania viny hrozí v Poľsku obom zadržaným trest odňatia slobody do desať rokov.

Produkty Huawei však využíva aj Košický samosprávny kraj (KSK), čo pre Košice Online potvrdila aj hovorkyňa župy Anna Činčárová: „Úrad KSK disponuje okrem iných značiek aj mobilnými telefónmi značky Huawei. Poskytovateľom telekomunikačných služieb pre KSK je na základe výsledku verejnej súťaže firma Slovak Telekom, s ktorou má v súčasnej dobe KSK uzatvorenú Rámcovú zmluvu. Táto zmluva nadobudla účinnosť  8.9.2018, pričom v čase prípravy a realizácie zákazky nebola známa žiadna bezpečnostná hrozba. Ak by k takejto hrozbe v súčasnosti reálne došlo, budeme túto situáciu riešiť s dodávateľom hardwaru firmou Slovak Telekom. V prípade, že je identifikované bezpečnostné riziko alebo bezpečnostná hrozba, kraj toto riziko vyhodnotí a nastaví príslušné opatrenia. V prípade zariadení spoločnosti Huawei, KSK neplánuje obstarávať žiadne komponenty sieťovej infraštruktúry tejto spoločnosti, pokiaľ bude bezpečnostné riziko pretrvávať.“

Činčárová spresnila, že KSK sa zároveň riadi zákonom o kybernetickej bezpečnosti, zákonom o informačných systémoch verejnej správy a Bezpečnostnou politikou KSK, ktoré komplexne upravujú oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti, zavádzajú základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. „Prevádzkovateľ základnej služby a poskytovateľ digitálnej služby je podľa zákona povinný hlásiť každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti Národnému  bezpečnostnému úradu, ktorý prevádzkuje útvar Slovak Computer Emergency Response Team (SK-CERT). Útvar zabezpečuje služby spojené s riešením a riadením bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi týchto systémov,“ doplnila Činčárová.

Foto
Ilustračná fotografia / Pixabay

Mobilné telefóny spoločnosti Huawei využíva aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). „Nakoľko ide o vysoko odbornú a komplikovanú problematiku, posudzovanie bezpečnostného rizika pri používaní technológií od akéhokoľvek výrobcu nie je v kompetencií samosprávneho kraja, ale v kompetencií orgánov ako NBÚ, respektíve vládnej kyberbezpečnostnej jednotky CSIRT.SK,“ informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK s tým, že kybernetická bezpečnosť župy je zabezpečovaná v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a štandardami pre informačné systémy vo verejnej správe. Zároveň postupujú podľa odporúčaní NBÚ a CSIRT.SK v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pre zamestnancov úradu plánujú zorganizovať rôzne školenia v oblasti správania sa pri hrozbách, a to predovšetkým v oblasti zasielania podvodných mailových správ. PSK chce realizovať aj phishingové testy a iné vzdelávania v súvislosti so zásadami bezpečnosti či bezpečného používania IKT prostriedkov.

Možnou kybernetickou hrozbou sa zaoberajú aj telekomunikačné spoločnosti, ktoré pôsobia na území Slovenska. „Slovak Telekom ako súčasť skupiny Deutsche Telekom berie túto globálnu diskusiu o bezpečnosti veľmi vážne,“ skonštatoval hovorca pre korporátne záležitosti Slovak Telekom Peter Kimijan. „Spolu s našou materskou firmou veľmi pozorne sledujeme vývoj a aktuálnu situáciu, keďže bezpečnosť je pre nás dlhodobo jednou z priorít. V rámci našej stratégie pri výstavbe mobilných sietí dlhodobo spolupracujeme s poprednými európskymi firmami, a tak napríklad nevyužívame strategické komponenty od čínskych dodávateľov,“ uviedla PR koordinátorka Orange Slovensko Ivica Hricová. Národný bezpečnostný úrad nás informoval, že momentálne zhromažďuje a analyzuje informácie o uvedených technológiách. Relevantné výsledky úradu však zatiaľ nie sú známe.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre