Druhá etapa rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla v Levoči stála vyše pol milióna eur

VýchodSpravodajstvo

Ďalšie stavebné práce by mali začať v septembri.

V závere júna bola v Levoči ukončená druhá etapa revitalizácie Námestia Majstra Pavla. Za necelý rok sa zrekonštruoval priestor jeho východnej časti v blízkosti evanjelického kostola. „Rekonštrukcia stála približne 535-tisíc eur a financovaná bola prevažne z dotácií Ministerstva financií Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja,“ informovala Lenka Petrášová z investičného oddelenia Mestského úradu v Levoči.

Stavebné práce začali na jeseň minulého roka, pričom sa tak pokračovalo v obnove celého námestia. Prvá časť rekonštrukcie južnej strany sa zrealizovala v roku 2011. V rámci druhej etapy boli obnovené povrchy, prvky drobnej architektúry, osvetlenia a zelene. „Vymenené boli tiež staré rozvody, inžinierske siete a došlo aj k spevneniu povrchov ciest a kompletnej výmene chodníkov vrátane podkladových vrstiev,“ uviedla Petrášová. Jednotliví správcovia financovali a prevzali do správy stavebné práce, ktoré súviseli s vybudovaním inžinierskych sietí na základe uzatvorených zmlúv s mestom.

Foto
Levoča / TASR

Pred druhou etapou sa zrealizoval nielen architektonicko-historický prieskum, ale aj prieskum jednotlivých vývojových fáz a zásahov do námestia. „Zmeny, ktoré na pôvodne trhové námestie mali pozitívny vplyv, to je severný park či výsadba zelene po obvode námestia, sme sa rozhodli zachovať. Zároveň zásahy, ktoré ploche neprospeli, sme sa rozhodli odstrániť. Išlo o viaceré zásahy z obdobia socializmu, historizujúce prvky, ktoré však nezodpovedali skutočnosti a histórii námestia,“ vysvetlil projektant Marián Čutka.

Jedným z cieľov projektu bolo pridať námestiu formu hodnotného verejného priestoru, skvalitniť verejný priestor pre pešieho návštevníka vytvorením bezbariérového priestoru, skvalitnením povrchov a vybudovaním podmienok na existenciu pešej zóny na námestí. Ďalším cieľom bolo zabezpečiť prístup dopravy len v nevyhnutnej miere, s čím súviselo vybudovanie záchytných parkovísk pre vozidlá, ktoré smerovali do historického centra.

„Rekonštrukcia inžinierskych sietí vytvorí podmienky na rozvoj historických objektov priamo na námestí, skvalitní ich funkčnú prevádzku a umožní vlastníkom objektov ich plnohodnotné využitie,“ zdôraznil Čutka. Celkové architektonické riešenie sa podľa neho snaží o priznanie doby, v ktorej sa táto rekonštrukcia realizuje. „Návštevník tak nebude uvedený do omylu historizujúcimi prvkami a bude pre neho jasné, čo je v skutočnosti na Námestí Majstra Pavla to hodnotné - historické meštianske domy, Bazilika sv. Jakuba či mestská radnica,“ povedal Čutka.

Mesto Levoča chce začať s ďalšími rekonštrukčnými prácami začiatkom septembra. V severnej časti námestia sa ráta s vybudovaním automatickej tlakovej vodovodnej stanice. „Tá zvýši tlak vo vodovodnom potrubí a odstráni problémy s nízkym tlakom vo vodovode. Až po jej zrealizovaní vlastníci objektov pocítia výraznejšiu zmenu,“ dodal Čutka.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre