Európsky fond regionálneho rozvoja podporí pätnásť projektov z Košického kraja

VýchodSpravodajstvo

Časť dotácie sa investuje aj do rekonštrukcie fasády Urbanovej veže v Košiciach.

V rámci druhej výzvy cezhraničného programu ENI HUSKROUA bude v Košickom samosprávnom kraji (KSK) podporených pätnásť projektov, ktoré dokopy získali dotáciu vo výške viac ako tri milióny eur. „KSK sa snaží realizovať projekty zamerané na rozvoj kultúry a cestovného ruchu, na pomoc ľuďom v sociálnych zariadeniach, aj na zlepšenie životného prostredia. Na tento účel máme vyčlenené peniaze nielen z rozpočtu kraja, ale snažíme sa ich čerpať aj prostredníctvom rôznych dotačných schém. Úspešne sa nám darí zapájať aj do výziev cezhraničného programu ENI. Vďaka nemu získa tento rok podporu 15 subjektov z nášho kraja, pričom Košický kraj je úspešným prijímateľom v troch žiadostiach,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Foto
Urbanova veža v Košiciach / TV KOŠICE

Pre trinásť domovov sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sa nakúpia rôzne zdravotnícke pomôcky a zariadenia. Ako informovala hovorkyňa košickej župy Anna Činčárová, cieľom KSK je zlepšiť kvalitu poskytovania služieb pre pacientov a uľahčiť zamestnancom prácu s klientami. Ďalším projektom, ktorý sa bude realizovať, je vypracovanie dvoch štúdií zameraných na rozvoj infraštruktúry a udržateľných spôsobov dopravy. Súčasťou projektu bude aj výstavba cyklistického chodníka na maďarsko-ukrajinskom pohraničí. „Okrem toho chceme vypracovať prípadovú štúdiu na vybudovanie nového hraničného prechodu s Ukrajinou od obce Maťovské Vojkovce. Aktuálne sú vybudované dva hraničné prechody pre automobilovú dopravu, ktoré však, vzhľadom na nápor vozidiel a dlhé čakacie doby, nie sú postačujúce,“ doplnil Trnka. Zároveň KSK chce zrealizovať aj projekt SMART múzeá. „V rámci tohto projektu chceme zvýšiť návštevnosť múzeí a galérií v prihraničných regiónoch zavedením inovatívnych služieb a smart technológií,“ vysvetlila vedúca odboru kultúry Jana Knežová.

Časť dotácie sa investuje aj do rekonštrukcie fasády Urbanovej veže v Košiciach. Z historickej budovy Zlatého býka, ktorá sa nachádza na Hlavnej ulici v Michalovciach, sa stane moderná galéria, ktorá bude spojená s informačným centrom pre turistov. V rámci výzvy uspeli aj projekt, ktorý je zameraný na zlepšenie podmienok detských onkologických pacientov zo Slovenska a Ukrajiny a projekt venovaný deťom s cystickou fibrózou. Technická Univerzita v Košiciach spolu s ďalšími tromi vysokými školami vypracuje riešenia na zníženie spotreby emisií, pričom sa tiež zaviazala k podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre