K prezenčnej výučbe sa vrátilo vyše 80 percent košických ôsmakov a deviatakov

KošiceKoronavírus

Aktuálne je v karanténe MŠ na Žiackej ulici v Krásnej.

Od dnešného dňa sa obnovila prezenčná výučba aj pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl (ZŠ). Aj do lavíc škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa vrátili prvýkrát od októbra minulého roka. Konkrétne ide o 1333 ôsmakov, čo je 84 percent z celkového počtu žiakov a 1089 deviatkov, čo je 82 percent školákov. V malých skupinách päť detí a jeden učiteľ sa prezenčne učí 100 žiakov druhého stupňa ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Školáci museli predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti u jedného z rodičov alebo u zákonného zástupcu. Dnes ho svojim triednym učiteľom odovzdalo 9300 žiakov ZŠ a 4139 detí v materských školách (MŠ). Aktuálne je v karanténe MŠ na Žiackej ulici v Krásnej. Deti sa vrátia k výchovno-vzdelávaciemu procesu v stredu 21. apríla.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

„Som veľmi rada, že nám počty žiakov na našich školách postupne rastú a od stredy by už žiadna škola alebo trieda nemala byť v karanténe. Asi to nie je až taký častý úkaz, že sa žiaci v polovici apríla tešia do školy, no tento rok je výnimkou. Tak ako pred týždňom, keď sa vracali do škôl žiaci prvého stupňa a deti v MŠ, boli aj tentoraz tieto radostné zvítania počuť až ďaleko za ich brány. My zas naďalej môžeme všetkým rodičom garantovať, že deti v našich školách nájdu bezpečné prostredie a budú mať vytvorené kvalitné podmienky pre svoju výchovu a vzdelávanie,“  povedala viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová.

Od budúceho pondelka by sa mali prezenčne vzdelávať všetci žiaci materských, základných a stredných škôl. Centrá voľného času a základné umelecké školy (ZUŠ) by mohli od mája obnoviť svoju činnosť. V súčasnosti môžu ZUŠ vyučovať prezenčnou formou iba individuálne, a to žiakov prvého stupňa ZŠ. Netýka sa to však výučby spevu a hry na dychové nástroje. Takýmto spôsobom sa momentálne učí približne polovica žiakov.

Komentáre