Košice sú po pár minútach búrky pod vodou. Musí to tak byť?

KošiceSpravodajstvo

Podľa VVS môže za upchaté vpusty aj neporiadok zo stavieb.

Počas intenzívnych dažďov v metropole východu si Košičania všimli, že kanálové vpusty na viacerých miestach neplnia svoju úlohu dostatočne a intenzívne zrážky cez ne nestíhajú odtekať. O čistenie vpustov sa stará Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), ktorá tak robí na podnet mesta Košice na základe rámcovej zmluvy. Podľa spoločnosti je viacero dôvodov, prečo sú vpusty upchané a neplnia svoju funkciu. V písomnom stanovisku VVS uviedla, že ide o upchatie posypovým materiálom, pokosenou trávou z priľahlých plôch či odpadom zo stavieb.

„Na začiatku mesiaca dostane VVS od Magistrátu zoznam ulíc, na ktorých má spoločnosť VVS tieto vpusty čistiť. Čo sa týka havarijných stavov, tieto čistí spoločnosť prednostne, ihneď po nahlásení. Upchatie vpustov je spôsobované hlavne po zimnom období posypovým materiálom a v lete splavením pokosenej trávy a náletových rastlín z priľahlých trávnatých plôch. V prípade silných prívalových dažďov dochádza k upchatiu oveľa skôr. Taktiež na území mesta je značné množstvo nefunkčných vpustov, kde ide o zalomené zaústenie vpustu do verejnej kanalizácie, čo spoločnosť VVS nevie ovplyvniť. Veľké množstvo vpustov je tiež nefunkčných z toho dôvodu, že pri zatepľovaní budov slúžia ako výlevky na zvyšky lepidiel a betónu, ktoré po zatvrdnutí vpusty natrvalo znefunkčnia,“ informovala Alena Havrilová z agentúry Penelopa, ktorá zastupuje VVS.

Aj napriek tomu, že problémové vpusty postupne čistia, na odtok dažďovej vody pri výraznejších zrážkach nestačia. Svedčia o tom aj tieto fotografie.

Galéria k článku

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre