Košický kraj má svoju kanceláriu aj v Bruseli

EurópaSpravodajstvo

Jej ročná prevádzka je vyčíslená na 40-tisíc eur.

Košický samosprávny kraj (KSK) od 4. marca obnovil svoje pôsobenie v Bruseli. V hlavnom meste Európskej únie vznikla Kancelária stáleho zastúpenia KSK, ktorá bola včera (10.4.) slávnostne otvorená. Košická župa sa tak stala druhým krajom, ktorý má svoju kanceláriu v Bruseli. Kancelária KSK sídli v európskej štvrti na Rue d´Arlon, spolu s Kanceláriou Bratislavského samosprávneho kraja. Ako informovala hovorkyňa KSK Anna Činčárová, jej cieľom je zlepšiť čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov, monitorovať projekty a výzvy európskych inštitúcií, ovplyvňovať tvorbu legislatívy, presadzovať potreby Košického kraja a využívať programy Európskej komisie na rozvoj kraja.

Foto
Košická župa nadviaže spoluprácu s inštitúciami Európskej únie / KSK

„Spomedzi krajín OECD patríme medzi štáty s najväčšími regionálnymi rozdielmi a o peniazoch z európskych fondov sa rozhoduje centrálne, na ministerstvách. Za prvých päť rokov aktuálneho programového obdobia sme vyčerpali peniaze najmenej efektívne, konkrétne iba 20 percent, pričom regionálne rozdiely sa ešte viac prehĺbili. Aj preto považujeme za dôležité zapájať sa vo väčšej miere do rozhodovacieho procesu o čerpaní európskych fondov. Členstvo vo Výbore regiónov a otvorenie kancelárie v Bruseli je pre náš kraj skvelou príležitosťou, ako nadviazať spoluprácu s inštitúciami Európskej únie, zapájať sa do legislatívneho procesu a v konečnom dôsledku pomôcť k lepšiemu čerpaniu eurofondov pre náš kraj, a teda do našich miest a obcí. Európska únia je v prvom rade príležitosť, výhody nie sú automatické, preto sa snažíme túto príležitosť využiť maximálne, ako sa dá,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Kancelária v Bruseli spadá pod oddelenie európskych záležitostí na Úrade KSK, pričom jej ročná prevádzka je vyčíslená na 40-tisíc eur. „Rátame s dvoma zamestnancami a v budúcnosti chceme do kancelárie prizvať aj študentov stredných škôl na stáž. Hlavnou úlohou kancelárie je venovať sa kohéznej politike, vymieňať si informácie z inštitúciami Únie a pomôcť kraju k zefektívneniu čerpania eurofondov v rámci rôznych projektov,“ vysvetlil Trnka. Košická župa sa vlani v októbri stala členom Výboru regiónov a je členom dvoch jeho komisií, COTER, teda komisie pre politiku územnej súdržnosti a ENVE, pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre