Kto sa stane primátorom metropoly Šariša?

PrešovArchívKomunálne voľby 2018

Voliči môžu odovzdať svoje hlasy siedmim kandidátom.

Miroslav Benko, PaedDr., MBA, 44 rokov (SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd)

Kandidát na primátora mesta Prešov Miroslav Benko na naše otázky nereagoval.


Richard Drutarovský, Ing., 47 rokov (SPOLU - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana)

1. Aké je podľa vás najväčšie negatívum mesta Prešov? Ako by ste ho chceli riešiť?

„Podľa Prešovčanov je ich viacero. Málo plynulá doprava, málo života v centre mesta, málo možností na trávenie oddychu, pocit nedostatočnej údržby verejných priestorov.“

2. Čo by ste za prvých sto dní vo funkcii chceli dosiahnuť?

„Mám hlavný desaťbodový plán na prvých sto dní, ktorý postupne v kampani predstavujem od najmenej prioritných bodov. Do vašej uzávierky som predstavil opatrenia na zavedenie pravidiel medzi psíčkarmi a ostatnými a rozdelenie mesta do rajónov pre čistenie a údržbu verejných priestranstiev. Tieto opatrenia sa dajú zaviesť do začiatku jarnej sezóny a reagujú na niektoré z problémov Prešova. Prioritnejších osem opatrení predstavím postupne na sociálnej sieti.“

3. Čo je pre vás z pohľadu najbližších štyroch rokov top investičnou prioritou, ktorú by ste v meste chceli rozbehnúť?

„Vytvorenie siete oddychových zón rôznych stupňov. Malo by ísť o súhrn viacerých menších investícií. A ak sa s myšlienkou stotožní aj zastupiteľstvo, tak by to mala byť plaváreň.“

4. Ako by ste riešili problematiku parkovania v meste?

„Ak hovoríme o parkovaní na sídliskách, tak s prioritou, aby to nebolo na úkor detských ihrísk, nedochádzalo k zbytočnej likvidácii zelene a aby sa chodníkom vrátil ich pôvodný význam. Rezidentský systém by mal byť zavedený postupne a citlivo. Vždy s vypočutím ľudí a ich zapojením do modelovania rezidentského systému tak, aby bol pre nich vopred zrozumiteľný a chránil ich.“

5. Akým spôsobom sa chcete zamerať na riešenie problematiky neprispôsobivých obyvateľov v meste, napríklad aj v lokalite Stará tehelňa?

„Naďalej v spolupráci a podporou ľudí, ktorí sa tejto problematike venujú a rozumejú jej. Venovať sa s náležitou pozornosťou deťom, starších zapájať do vytvárania pracovných návykov. Pokračovať v tom, čo funguje. A ako nevyhnutný doplnok odstraňovania príčin problému tiež zaviesť poriadkové opatrenia do susedných lokalít, aby obyvatelia začali pociťovať pocit bezpečia.“

6. Prešov sa stáva čoraz menej atraktívny pre mladé rodiny s deťmi a vo všeobecnosti mladých ľudí, ktorí opúšťajú mesto v dôsledku nízkeho počtu pracovných príležitostí. Ako by ste postupovali v riešení tohto problému?

„Zlepšiť značku a povesť mesta, čo by malo zvýšiť šance na to, aby zamestnávatelia začali vnímať Prešov ako mesto atraktívne aj pre zamestnávanie ľudí. Odstrániť zbytočné byrokratické bariéry pri povoľovaní stavieb na bývanie s cieľom, aby sa mladé rodiny jednoduchšie osamostatňovali. Takáto kombinácia by mohla tento problém zmierniť.“

7. Ako plánujete zlepšiť dopravnú infraštruktúru mesta? Ako tento bod plánujete naplniť, kým nebudú dostavané obchvaty? Čo môže samospráva v tejto oblasti zlepšiť tak, aby tranzitná doprava nezasahovala mesto ako doteraz?

„Kým štát dobuduje všetky komunikácie, potrvá to ešte roky. Doprave treba dovtedy pomôcť jej riadením tak, ako je to zvykom vo svete. Teda vytvorením dopravnej ústredne. Preťaženú dopravu budú riadiť dispečeri podľa aktuálnej situácie. V ústredni bude inteligentné ovládanie svetelných križovatiek, monitoring dopravy a obsadenosti parkovísk. Dispečeri uvidia obrazy z dohľadových kamier, budú ovládať premenné značky a ďalšie dopravné technológie. Výsledkom bude chytré riadenie dopravy, plynulejší prejazd mestom a menej času pri hľadaní parkovania.

Som presvedčený, že cestovanie v MHD trvá dlho a nie je to vždy kvôli zápcham. Spoje nejazdia tak, ako to ľudia v súčasnosti potrebujú. Treba ich prispôsobovať aktuálnym potrebám.

Počet áut prichádzajúcich do mesta z okolitých obcí stúpa, lebo ľudia nemajú dosť možností, ako inak sa sem dopraviť. Musí sa začať budovať integrovaná doprava, aby sa ľudia z okolia dostali až na mestské zastávky MHD na jeden lístok.“

8. Pomenujte tri najpálčivejšie oblasti v meste, ktoré si podľa vášho názoru vyžadujú nutný zásah kompetentných. Akou formou by ste v prípade zvolenia chceli presadiť ich riešenie?

„Odpoveď je v bodoch 1 a 2.“

9. Koľko svetových jazykov ovládate? Budete ako primátor mesta potrebovať pri návšteve zo zahraničia služby tlmočníka?

„Som informatik, takže prepínam medzi pasívnou slovenčinou a angličtinou tak, že si to ani neuvedomím. Pre oficiálne príležitosti sa hodí tlmočník nielen kvôli presnosti prekladu.“


 

Igor Dužda, Ing., 50 rokov (Strana rómskej koalície)

Kandidát na primátora mesta Prešov Igor Dužda nám do uzávierky nezaslal svoje odpovede.


 

Stanislav Grega, 60 rokov (nezávislý kandidát)

1. Aké je podľa vás najväčšie negatívum mesta Prešov? Ako by ste ho chceli riešiť?

„Čo momentálne najviac trápi občanov mesta Prešov, je zlá dopravná situácia. Tento dopravný kolaps v určitých časových úsekoch dňa by som riešil v súčinnosti so štátnymi inštitúciami ako sú Ministerstvo dopravy a výstavby, NDS a Správa slovenských ciest. Urýchlene dobudovať obchvat Vydumanec - Dúbrava a pripravovať sa zodpovedne na obchvat Dúbrava - Kapušany.“

2. Čo by ste za prvých sto dní vo funkcii chceli dosiahnuť?

„Za prvých sto dní by som sa rád oboznámil s ekonomickou a hospodárskou situáciou na Mestskom úrade a vo všetkých mestských firmách. Po výsledkoch auditu by som začal realizovať svoje výzvy, hlavne v TSmP, aby sa mu vrátili takmer všetky činnosti, ktoré v minulosti prevádzkovalo. Ako napríklad zimnú údržbu, čistenie, kosenie, opravu ciest a hlavne chodníkov výlučne s povrchom zámkovej dlažby. Mojím cieľom by bolo počas štyroch rokov postupne opraviť všetky chodníky.“

3. Čo je pre vás z pohľadu najbližších štyroch rokov top investičnou prioritou, ktorú by ste v meste chceli rozbehnúť?

„V priebehu štvorročného obdobia chcem posunúť mesto Prešov tak dopredu, aby to bolo badateľné. Zabezpečiť občanom mesta bezpečnosť, čistotu, priniesť viac života do centra mesta po vzore Košíc, viac kultúrnych akcií, a, samozrejme, v neposlednom rade zlepšiť už spomínanú dopravnú situáciu.“

4. Ako by ste riešili problematiku parkovania v meste?

„Počas predchádzajúceho volebného obdobia som nezaregistroval, aby kompetentní v meste riešili parkovanie k akej takej spokojnosti občanov, práve naopak. Je na škodu veci, že sa v minulosti parkovacie plochy patriace mestu predali do rúk súkromným osobám, čo nám značne robí problém s parkovaním práve v blízkosti centra mesta. Ja osobne by som dal návrh, aby na sídliskách, kde je veľký problém s parkovaním, sa zriadil systém jedno auto - jedna bytová jednotka za minimálny poplatok na rok. Pre ďalšie autá vytvoriť záchytné parkoviská alebo parkovacie domy v relatívnej blízkosti ich obydlia.“

5. Akým spôsobom sa chcete zamerať na riešenie problematiky neprispôsobivých obyvateľov v meste, napríklad aj v lokalite Stará tehelňa?

„Problematika s neprispôsobivými občanmi je tiež neľahká situácia, rieši sa dlhodobo. Na ulici K Starej tehelni, kde je veľká koncentrácia týchto občanov, by som sa zasadil o zriadenie obchodu na základné potraviny, vysunuté pracovisko slovenskej pošty, ktorá by poskytovala základné poštové služby. Zriadiť ambulanciu všeobecného lekára, sociálnych terénnych pracovníkov presťahovať zo Župného domu bližšie k Starej tehelni a vykonávať pastoračné činnosti.“

6. Prešov sa stáva čoraz menej atraktívny pre mladé rodiny s deťmi a vo všeobecnosti mladých ľudí, ktorí opúšťajú mesto v dôsledku nízkeho počtu pracovných príležitostí. Ako by ste postupovali v riešení tohto problému?

„Mesto ako také nemá možnosti vytvárať veľké pracovné príležitosti, ktoré by evidentne znížili nezamestnanosť v meste a okolí. Preferoval by som, aby sa vytvoril priemyselný park na území Grófske - medzi Nižnou Šebastovou a Kapušanmi. Po dostavaní celej dopravnej infraštruktúry od západu po východ Slovenska by som rád uvítal zodpovedných investorov na dlhšiu dobu. Tam by som videl zníženie nezamestnanosti.“

7. Ako plánujete zlepšiť dopravnú infraštruktúru mesta? Ako tento bod plánujete naplniť, kým nebudú dostavané obchvaty? Čo môže samospráva v tejto oblasti zlepšiť, tak aby tranzitná doprava nezasahovala mesto ako doteraz?

„Riešiť dopravnú situáciu bez obchvatov je priam kúzelné. Pokúsil by som sa o zlepšenie priechodnosti na mestských komunikáciách, a to posúdením stavu ich dynamickosti a na základe vyhodnotenia viac uspokojiť občanov mesta Prešov. Jedným z riešení je vybudovať odbočovacie jazdné pruhy a o jeden taký som sa ako poslanec v minulosti s poslankyňou Langovou na Plzenskej ulici veľkou mierou zaslúžil. Dokonca tento odbočovací jazdný pruh na spomínanej ulici niektorí volajú podľa môjho priezviska, čo je úsmevné a teší ma, že tento jazdný pruh výrazne zlepšil dopravnú situáciu.“

8. Pomenujte tri najpálčivejšie oblasti v meste, ktoré si podľa vášho názoru vyžadujú nutný zásah kompetentných. Akou formou by ste v prípade zvolenia chceli presadiť ich riešenie?

„Najpálčivejší problém je jednoznačne už spomínaná doprava. Ďalším je bezpečnosť občanov a tretím slabé kultúrne vyžitie. Rád by som zatraktívnil podmienky na šport, kultúru a oddych. Chcel by som dokončiť výstavbu krytého päťdesiatmetrového bazénu pri zimnom štadióne a začať výstavbu dvadsaťpäťmetrového letného bazénu v areáli Delňa.“

9. Koľko svetových jazykov ovládate? Budete ako primátor mesta potrebovať pri návšteve zo zahraničia služby tlmočníka?

„Pasívne ruský a nemecký jazyk a aktívne anglický jazyk, ale v odborných termínoch budem určite potrebovať tlmočníka.“


 

Pavel Hagyari, JUDr., 61 rokov (nezávislý kandidát)

1. Aké je podľa vás najväčšie negatívum mesta Prešov? Ako by ste ho chceli riešiť?

„Negatív, ktoré trápia Prešov, je viacero. Avšak v posledných rokoch sa mesto nesmierne zadĺžilo a v súčasnosti jeho celkový dlh je druhý najvyšší v rámci krajských miest. Určite ma táto nelichotivá priečka mrzí, pretože počas môjho pôsobenia bolo mesto druhým najmenej zadĺženým. V rozpočtových otázkach dlhodobo zastávam názor znižovania dlhu, a teda vyššiu mieru rozpočtovej zodpovednosti. Veľkým nepochopením pre mňa je však aj skutočnosť, že vedenie mesta v nedostatočnej miere nezabezpečuje základné funkcie, akými sú kosenie a udržiavanie čistoty v meste. Avšak stav, v akom sa nachádza prešovský hokej a futbal (podmienky a podpora), je, že až zahanbujúci. Aby sa ocitol šport v treťom najväčšom meste na Slovensku v takom dezolátnom stave, je neprípustné za žiadnych okolností.“

2. Čo by ste za prvých sto dní vo funkcii chceli dosiahnuť?

„V prvom rade viac sprístupniť Mestský úrad občanom, viac ho sprofesionalizovať pritiahnutím odborníkov a mladších ľudí, ktorí by priniesli dynamiku a kreativitu do chodu úradu. Zruším nezmyselné nariadenie mesta, ktoré obmedzuje taxikárov a ich možnosť parkovať v centre mesta. 

Rovnako tak sa pokúsim čo najskôr zrušiť nezmyselné nariadenie mesta, ktoré urobilo z Prešova mesto duchov! Bude sa týkať otváracích hodín prevádzok, ktoré nie sú v obytnej zóne a splnia všetky potrebné podmienky.

V čo najväčšej miere sa pustiť do práce na realizácii Smart city riešení a prác na integrovanej doprave. Uvedomujem si, že do vypršania symbolických sto dní sa takéto náročné a komplexné projekty ukončiť nedajú, jednalo by sa však o oblasti, ktoré by som sa snažil rozbehnúť čo najskôr, aby sa pozitívne výsledky dostavili v čom najskoršom období.“

3. Čo je pre vás z pohľadu najbližších štyroch rokov top investičnou prioritou, ktorú by ste v meste chceli rozbehnúť?

„Bezpochyby by sa jednalo o obnovenie ťažby soli ako dedičstva Prešova a v užšom profile rozbehnúť produkciu bylinkovej, kúpeľnej a posypovej soli. Mojím veľkým záujmom je rovnako tak vybudovať v Prešove soľné mestečko, ktoré bude slúžiť Prešovčanom ako nové miesto relaxu a trávenia voľného času a sa stane unikátom nielen na Slovensku. Idúc cestou moderných európskych miest, považujem za dôležité zriadiť takzvaný centrálny mestský park a vo väčšom rozsahu stavať detské ihriská, športoviská a oddychové zóny, ktoré mnohokrát v zastavaných sídliskách predstavujú jedinú „oázu“ oddychu a relaxu.“

4. Ako by ste riešili problematiku parkovania v meste?

„Stavať parkoviská na sídliskách na úkor zelene nie je už ďalej možné. Sídliská sa prehrievajú a nepotrebujú ďalšie betónové plochy. Rovnako je však potrebné zastaviť chaos v parkovaní, autá parkujúce na chodníkoch či v blate a obyvateľom poskytnúť komfort, ktorý si zaslúžia. Slúžiť by na to mali primárne parkovacie domy, s investormi som už rokoval. V prvom rade by som však odkúpil nedostavané podzemné parkovisko na ulici Ďumbierskej, ktoré vlastní súkromná osoba. V minulosti mi to nedovolila hospodárska kríza, teraz na to peniaze v mestskom rozpočte sú.“

5. Akým spôsobom sa chcete zamerať na riešenie problematiky neprispôsobivých obyvateľov v meste, napríklad aj v lokalite Stará tehelňa?

„Problém neprispôsobivých občanov na Tehelnej ulici nie je ani zďaleka tak vypuklým, ako v iných lokalitách niektorých miest na Slovensku. Navyše, počas môjho pôsobenia na primátorskej stoličke sa podarilo situáciu s neprispôsobivými obyvateľmi úspešne riešiť. Opätovne by som sa v podobných situáciách usiloval o úzku kooperáciu a efektívnu komunikáciu so všetkými kompetentnými úradmi.“

6. Prešov sa stáva čoraz menej atraktívny pre mladé rodiny s deťmi a vo všeobecnosti mladých ľudí, ktorí opúšťajú mesto v dôsledku nízkeho počtu pracovných príležitostí. Ako by ste postupovali v riešení tohto problému?

„Predovšetkým vytváraním nových pracovných miest a stavaním nových bytov pre mladé rodiny s nižším nájomným. Je to to najdôležitejšie, čo zabezpečí, aby mladí ľudia, mladé rodiny ostávali bývať v Prešove. Darilo sa mi vytvárať pracovné miesta počas môjho predošlého pôsobenia na pozícii primátora a viem, že to funguje. Rovnako by som na to išiel aj v prípade, ak by som dostal rovnaký mandát po nasledujúcich komunálnych voľbách.“

7. Ako plánujete zlepšiť dopravnú infraštruktúru mesta? Ako tento bod plánujete naplniť, kým nebudú dostavané obchvaty? Čo môže samospráva v tejto oblasti zlepšiť, tak aby tranzitná doprava nezasahovala mesto ako doteraz?

„V prvom rade je potrebné neponechať všetky aktivity len na štát a začať zlepšovať dopravu aj z mestského rozpočtu. Všetky dopravné stavby, ktorými sa pýši súčasné vedenie mesta, totiž financuje štát. V čase môjho primátorovania vládla hospodárska kríza a napriek tomu sme vlastnými silami postavili úplne nové ulice – Okružnú, Ku Škáre a Na Tablách. Postavili sme množstvo cyklochodníkov, nakúpili nové vozidlá MHD a najmä vyriešili nesmierne komplikované majetkové spory na ulici Nábrežnej a Kuzmányho, ktoré dnes úspešne slúžia všetkým občanom. Pokračoval by som teda v rozširovaní mestských ulíc a križovatiek, ale najmä by som zaviedol zelenú vlnu, nakoľko Prešov je známy ako mesto semafórov a červenej vlny. V neposlednom rade by som obnovil rokovania so štátom týkajúce sa severného obchvatu Prešova, ktorý je zatiaľ v nedohľadne.“

8. Pomenujte tri najpálčivejšie oblasti v meste, ktoré si podľa vášho názoru vyžadujú nutný zásah kompetentných. Akou formou by ste v prípade zvolenia chceli presadiť ich riešenie?

„Bezpochyby medzi ne patrí doprava, oblasť kultúry a, bohužiaľ, aj na prvý pohľad samozrejmosť, akou je čistota a údržba mestských priestranstiev. Prešov už nevyhnutne potrebuje nové dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy ako integrovanú dopravu. Mesto je všade známe ako mäkka hudby, ale na počudovanie sa v posledných rokoch kultúra z mesta vytráca. Potrebná je užšia komunikácia a spolupráca s umeleckou obcou. Pokúsil by som sa zvýšiť a zlepšiť podporu kultúrnych akcií v meste, ktoré by sa konali nielen v centre mesta, ale aj na sídliskách, vo výboroch mestských častí. Najväčší prínos pre rozvoj kultúry v meste by som však videl v zavedení schémy podpory začínajúcich umelcov, všade známu aj ako kultúrny inkubátor, ktorá bude zahŕňať zabezpečenie priestorov, materiálne vybavenie a financie pre mladých umelcov. A opäť, hoci nerád, musím spomenúť zanedbaný šport v Prešove. V tejto oblasti sa okrem pozdvihnutia futbalu a hokeja budem zasadzovať aj za vybudovanie plaveckého bazéna s dĺžkou päťdesiat metrov.“

9. Koľko svetových jazykov ovládate? Budete ako primátor mesta potrebovať pri návšteve zo zahraničia služby tlmočníka?

„Bez väčších problémov sa viem dohovoriť v angličtine, ruštine, poľštine a češtine. Pasívne ovládam francúzsky a nemecky jazyk. V minulosti, počas môjho pôsobenia ako primátora Prešova, som sa, našťastie, viackrát zaobišiel bez tlmočníka, čo bolo nesmiernou výhodou a v konečnom dôsledku mesto nemuselo na tento účel mnohokrát vynakladať žiadne financie.“


 

František Oľha, Ing., 48 rokov (Sloboda a Solidarita, SME RODINA - Boris Kollár, Šanca, Demokratická strana)

Kandidát na primátora mesta Prešov František Oľha na naše otázky nereagoval.


 

Andrea Turčanová, Ing., 51 rokov (Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)

1. Aké je podľa Vás najväčšie negatívum mesta Prešov? Ako by ste ho chceli riešiť?

„V súčasnosti je najväčším problémom, zdedeným z minulosti, doprava. Nie sú to však iba chýbajúce obchvaty, ale je to aj problematika statickej dopravy. Tieto veci už intenzívne riešime - v prípade obchvatov to bolo a stále je o rokovaniach s príslušnými ministerstvami a inštitúciami, ktoré o týchto projektoch rozhodujú tak, aby sa presadilo funkčné, účelné či dostatočne dimenzované riešenie alebo aby sa investícia dostala do plánu. Pokračujeme aj v odstraňovaní problematických bodov vnútromestských komunikácií - dokončujeme križovatku Jurkovičová - Arm. gen. L. Svobodu, pracujeme na prepojení Sibírskej ulice so Šalgovíkom, začali sme aj s riešením dopravy v špecifickej oblasti Za Kalváriou - Vydumanec.

Máme pripravenú aj koncepciu statickej dopravy, chýbala však politická vôľa na jej presadenie v mestskom zastupiteľstve.“

2. Čo by ste za prvých sto dní vo funkcii chceli dosiahnuť?

„V mojom prípade je to o pokračovaní napĺňania cieľov. Prešov je totiž v pohybe už štyri roky a nedá sa to deliť na obdobie do volieb a po voľbách.“

3. Čo je pre vás z pohľadu najbližších štyroch rokov top investičnou prioritou, ktorú by ste v meste chceli rozbehnúť?

„Mojimi top prioritami je prepojenie Sibírskej ulice so Šalgovíkom a vybudovanie centrálneho mestského parku. V roku 2019 začneme s rekonštrukciou Jarkovej ulice a s projektovou prípravou rekonštrukcie Slovenskej ulice, ktoré sú v centre mesta. Určite tiež vybudujeme futbalový štadión a zrekonštruujeme zimný štadión.“

4. Ako by ste riešili problematiku parkovania v meste?

„Túto problematiku už intenzívne riešime aj v tomto volebnom období. Máme pripravenú koncepciu statickej dopravy a ak bude vôľa poslancov nič nebráni tomu, aby sme systém parkovania nastavili.“

5. Akým spôsobom sa chcete zamerať na riešenie problematiky neprispôsobivých obyvateľov v meste, napríklad aj v lokalite Stará tehelňa?

„Neviem o tom, že by sme na Tehelnej ulici mali neprispôsobivých obyvateľov. Možno máte na mysli ulicu K Starej tehelni, kde okrem množstva slušných obyvateľov boli v minulosti presťahovaní z iných časti mesta aj sociálne vylúčení občania. V tejto oblasti je to o podpore dôležitej, neustálej a dlhodobej práce s touto komunitou, o vzdelávaní, ale aj o podpore zamestnanosti. Pomoc vidíme v občianskych hliadkach, ktoré sme zaviedli už v minulom roku, v intenzívnej práci komunitného centra, ktoré sme v tomto roku rozšírili o ďalšie priestory, v podpore voľnočasových športových aktivít - budujeme tam napríklad ihrisko - i v každodennej systematickej terénnej sociálnej práci.“

6. Prešov sa stáva čoraz menej atraktívny pre mladé rodiny s deťmi a vo všeobecnosti mladých ľudí, ktorí opúšťajú mesto v dôsledku nízkeho počtu pracovných príležitostí. Ako by ste postupovali v riešení tohto problému?

„V tom s vami nesúhlasím. Pred štyrmi rokmi bola nezamestnanosť v Prešove na úrovni vyše štrnástich percent, teraz je na úrovni zhruba šiestich. Pracovných príležitostí teda pribudlo a zamestnať sa nie je až taký problém, ako tomu bolo pred časom. Mladí ľudia, ktorí cestujú, využívajú možnosti, ktoré im dáva súčasnosť - voľnosť a slobodu a získavajú skúsenosti nielen v rodnom meste. Mnohí sa však vracajú - aj so získanými skúsenosťami a odovzdávajú ich svojmu mestu. Prešovčanov motivujeme aj tým, že sme v tomto roku, po dvanástich rokoch, zabezpečili 68 nových nájomných bytov, ktoré sú určené práve mladým, začínajúcim rodinám.“

7. Ako plánujete zlepšiť dopravnú infraštruktúru mesta? Ako tento bod plánujete naplniť, kým nebudú dostavané obchvaty? Čo môže samospráva v tejto oblasti zlepšiť, tak aby tranzitná doprava nezasahovala mesto ako doteraz?

„Prešov je dopravne špecifický, lebo tranzitná doprava prechádza priamo mestom, respektíve jeho sídliskami. Tu je aktuálne riešenie v zlepšovaní plynulosti dopravy, aby fungovali existujúce zelené vlny, aby sme vytvorili ďalšie plynulé prejazdy križovatiek. Je to však aj v pokračovaní rekonštrukcií mestských ciest - za ostané štyri roky sme zrekonštruovali približne 35 kilometrov tých najviac zanedbaných a chceme pokračovať ďalej tak, aby stav našich ciest nebol dôvodom na pomalšiu jazdu. Okrem toho máme čerstvo spracovaný takzvaný Masterplán, teda celkovú koncepciu rozvoja všetkých druhov dopravy na území mesta.“

8. Pomenujte tri najpálčivejšie oblasti v meste, ktoré si podľa vášho názoru vyžadujú nutný zásah kompetentných. Akou formou by ste v prípade zvolenia chceli presadiť ich riešenie?

„V Prešove máme jednu najpálčivejšiu oblasť - dopravu - a na to som už odpovedala.“

9. Koľko svetových jazykov ovládate? Budete ako primátorka mesta potrebovať pri návšteve zo zahraničia služby tlmočníka?

„Keďže som študovala v bývalom režime, najlepšie sa dohovorím rusky a nemecky, ale mám absolvovaný tiež začiatočnícky kurz španielčiny a nevyhla som sa ani anglickému jazyku, v ktorom sa stále vzdelávam. Keďže na úrade prijímame návštevy z rôznych kútov sveta, zaznievajú tu rôznorodé jazyky, takže služby tlmočníkov využívame a budeme využívať. Zväčša si pritom tieto služby vieme zabezpečiť z radov našich interných zamestnancov.“


Všetkých kandidátov sme oslovili prostredníctvom kontaktov, voľne dostupných na internete. Položili sme im rovnaké otázky a na vyplnenie mali rovnako dlhý čas.

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre