Literárny fond ocenil aj košických hercov

KošiceKultúra

Medzi nimi sú aj Alena Ďuranová a Stanislav Pitoňák.

Literárny fond v uplynulých dňoch udelil výročné ceny, ceny za celoživotné dielo a prémie v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia. Medzi ocenenými v oblasti divadla za sezónu 2017/2018 sú aj herci z metropoly východu. Laureátkou Prémie Literárneho fondu je aj Alena Ďuranová, ktorá získala ocenenie za postavy z dvoch rôznych predstavení. „V Ujovi Váňovi je to Jelena v Znovuzjednotení Kóreí je to päť – šesť ďalších postáv. Jelena je mladá manželka staršieho pána, herečka so svojimi nenaplnenými ambíciami, veľmi materiálne založená žena a veľmi znudená a otrávená, a tak trošku pre mňa vnútorne a intelektuálne prázdna, čiže krásna, ale prázdna. Ale, samozrejme, má svoje túžby, potreby a čo je v dnešnej dobe veľmi aktuálne vzhľadom k Jelene, či je v poriadku mať vzťah so starším mužom,“ uviedla Ďuranová.

V jednom z predstavení stvárnila viacero ženských postáv: „V Znovuzjednotení Kóreí je veľa postáv od ženy, ktorá sa po dvadsiatich rokoch rozvádza, pretože v manželstve už nebola láska. Potom je tam sekretárka, ktorá na žúrke skončila so šéfom v kancelárii a nevie, či sa niečo stalo, alebo nestalo. Potom je tam postava mladej, trošku naivnej baby, zaľúbenej do muža, ktorý sa obesil a ona sa tvári, že to tak nie je a aj napriek tomu, že jej ubližoval, tak ona sa k nemu vráti a keď sa vezmú, tak to bude už úplne iné. Potom je tam manželka, ktorá si rieši problém s mužom ohľadom ich syna, ktorý sa rozhodol ísť za vojaka a mamička ho nechce pustiť z domu. Potom je tam postava susedky, ženy, ktorá sa stretáva so susedom, čoby kamarátom a trávia spolu voľný čas po večeroch, aby sa im ľahšie čakalo na svojich neverných manželov a manželky a partnerov, ktorí prichádzajú domov. Na konci už sa to v tej hre generalizuje na tie ženy a na tých mužov, takže hrám ako keby ženu, ktorá bojuje za to ženské pohlavie, za to ženské zmýšľanie proti mužom. Je to trošku náročnejšie predstavenie, keďže prechádzam rôznymi typmi žien.“

Foto
Znovuzjednotenie Kóreí / TASR

Laureátom Prémie Literárneho fondu za rok 2018 je aj Stanislav Pitoňák. Ocenenie získal za postavu Ivana Petroviča v inscenácii Ujo Váňa s prihliadnutím na postavu Manfréd v predstavení Remeselníci. Napriek tomu, že ide o postavy z rôznych inscenácií, majú aj podobné črty, čo potvrdil Pitoňák: „Spoločnú majú depresiu, ktorá vyplýva ale z rozličných vonkajších vplyvov. Ivan je postava z hry Ujo Váňa. Tá depresia vznikne tým, že 25 rokov bol v jednom kole, pracoval a obriaďoval jeden statok. Všetky peniaze išli majiteľovi, vedcovi, ktorý žil v Moskve na vysokej nohe a 25 rokov ako keby toho vedca živil, šatil, staral sa oňho z výnosu majetku. Ale po 25 rokoch sa ten vedec vráti, nič za tých 25 rokov nedokázal a on upadne do ťažkej depresie. Manfréd je z hry Remeselníci. Štyri mesiace im prerábajú dom a nevedie to k žiadnemu cieľu, skôr je to oveľa horšie, takže je to tiež depresia, ale úplne iná.“

Ako na získanie ceny reagovali príbuzní známeho herca? „Obrovská radosť, obrovský jasot, neudržateľný potlesk. Každé ocenenie človeka poteší, samozrejme, či je to cena diváka, čo je tiež veľmi podstatné, pretože divák si musí nájsť čas a vypísať lístok alebo poslať sms alebo mail. Toto je cena poroty, ktorá mi nie je veľmi známa, ale je to spoločnosť, ktorá sa stará o dohliadanie na naše práva,“ uzavrel Pitoňák.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre