Mesto Prešov vlani hospodárilo s prebytkom vyše 900-tisíc eur

PrešovSpravodajstvo

Peniaze budú presunuté do rezervného fondu.

Metropola Šariša minulý rok hospodárila s prebytkom vo výške 936-tisíc eur. Mestskí poslanci na svojom ostatnom zastupiteľstve rozhodli o tom, že tieto peniaze presunú do rezervného fondu. Príjmy vlaňajšieho rozpočtu mesta boli vo výške 90,65 milióna eur, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 96,12 percent. Ako informovala vedúca odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martina Kolarčíková, plnenie vo výdavkovej časti rozpočtu bolo vo výške 85,63 milióna eur, čo je 90,8 percent.

Poslanci zároveň odobrili záverečný účet mesta. Zostatok zdrojov vo výške viac ako milión eur tvoria účelové dotácie presunuté do ďalšieho roka a vyše tri milióny eur predstavuje nevyčerpaná časť úveru. „Celkovo považujem hospodárenie mesta v roku 2018 za pozitívne. Zároveň však upozorňujem, že v súvislosti so zmenami zákonov, ktoré boli v minulom roku prijímané, ako je takzvaná chodníková novela, rekreačné poukazy a obedy zadarmo, nám podľa našich prepočtov už pre rok 2019 chýba približne 1,4 milióna eur. Ak sa zvýši nezdaniteľná časť dane z príjmu, tak ďalší výpadok pre rok 2020 bude približne 1,6 milióna eur. Sú to naozaj vysoké čísla,“ uviedla Kolarčíková.

Foto
Ilustračná fotografia / Mesto Prešov

Vlaňajšie daňové príjmy mesta boli vo výške takmer 46,3 milióna eur. Ako vysvetlila Kolarčíková, ide o podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré radnica dostáva od štátu a ich podiel sa zvyšuje. Zároveň narástli aj nedaňové príjmy o tri milióny eur.

Významné výdavky mesta spočívali vo výstavbe 68 nájomných bytov na ulici Antona Prídavka za 1,1 milióna eur a ďalší milión eur bol určený na rekonštrukciu verejného osvetlenia. „Na obnovu obradnej siene išlo 200-tisíc eur, na zariadenia pre seniorov ďalších 97-tisíc eur. Sanácia zosuvu pôdy Pod Wilec hôrkou si vyžiadala 567-tisíc eur, revitalizácia športových objektov stála takmer 400-tisíc eur a na opravu ciest, chodníkov, cyklochodníkov, cestnej svetelnej signalizácie a parkovísk tri milióny eur,“ dodala Kolarčíková.

Samospráva sa minulý rok uchádzala o viaceré kapitálové projekty, pričom mesto získalo 3,8 milióna eur, čo potvrdila aj Kolarčíková: „Išlo o prostriedky na výstavbu nájomných bytov vo výške 1,1 milióna eur na ulici Antona Prídavka, na obnovu troch materských škôl dostalo mesto takmer 900-tisíc eur, na renováciu predstaničného priestoru na Masarykovej ulici 342-tisíc eur. Ďalej na cyklochodník na Bajkalskej ulici 136-tisíc eur, cykloželezničku na Sigord 788-tisíc eur a velodróm získal dotáciu 205-tisíc eur.“

Úverová zadlženosť mesta bola ku koncu minulého roka takmer 20 miliónov eur, takže sa zvýšila o viac ako tri milióny eur. Mesto prijalo v roku 2018 od Európskej investičnej banky úver vo výške päť miliónov eur.

 

Zdroj: TASR


 

Komentáre