Na zločiny proti prírode budú dohliadať špeciálne školení policajti

KošiceSpravodajstvo

Enviropolícia by mala dávať pozor na čierne stavby, no aj na problematiku psíčkarov.

Od apríla začali fungovať špecializované policajné oddelenia zamerané na odhaľovanie environmentálnej kriminality. Okrem špecialistov na envirokriminalitu na krajskej úrovni sa školia obvodní policajti, aby vedeli, ako na environmentálne zločiny reagovať. Enviropolícia by tak mala vzniknúť aj medzi košickými mestskými policajtmi.

„Dnes sme v situácii, keď máme viac ako 200 obvodných oddelení a keď sa takýto prípad stane, príde tam policajt, ktorý s týmto nemá žiadne skúsenosti. Pre túto trestnú činnosť sú však absolútne zásadné prvé hodiny vyšetrovania. Ak sa pokazí miesto činu, už to nijako nezachránime,“ priblížil súčasný stav riaditeľ odboru envirokriminality na Prezídiu Policajného zboru  Mário Kern.

V Košiciach sa zatiaľ 20 špeciálne zaškolených mestských policajtov popri svojej doterajšej práci zameriava už aj na kontrolu stavieb, odpadov a čistoty v meste. „Musia rozumieť stavebnému zákonu, legislatíve v súvislosti s ochranou životného prostredia, ale aj všetkým záležitostiam týkajúcich sa psíčkarov. Plánom do budúcnosti je rozšíriť nielen počet príslušníkov environmentálnej hliadky, ale aj ich činnosť o ďalšie špecializácie,“ objasnil Miroslav Sambor z tlačového oddelenia mesta Košice.

Foto
Polícia dohliada na na bezpečnosť ľudí, no aj okolia / TV KOŠICE

Pod pojmom environmentálna trestná činnosť je zahrnutý akýkoľvek zločin proti prírode ako napríklad problematika čiernych stavieb, akékoľvek ohrozenie životného prostredia, vypúšťanie znečisťujúcich látok, pytliactvo, krádež dreva a týranie zvierat. „Príslušníci týchto hliadok budú okrem iného oporou pre naše stavebné úrady, dokážu zdokumentovať všetky stavebné delikty tak, aby sa ich pracovníci mohli venovať odbornej práci. Chceme, aby od vyškolených mestských policajtov dostávali také podklady, na základe ktorých budú rozhodovať oveľa efektívnejšie. Naši príslušníci dokážu urobiť fotodokumentáciu, vedia skontrolovať stavbu, čím odbremenia aj stavebné úrady. Tým pádom nikto nemôže spochybňovať, že si napríklad pracovníci stavebného úradu účelovo zadovážili dôkazy, lebo na to sú špeciálne vyškolení policajti,“ tvrdí primátor Košíc Jaroslav Polaček.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre