Podtatranské múzeum predstaví históriu pomocou rozšírenej reality

VýchodSpravodajstvo

Súčasťou výstavy bude aj videoprezentácia vývoja človeka.

Podtatranské múzeum získalo v rámci výzvy Fondu na podporu umenia financie na Vytvorenie virtuálnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej prezentácie novej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov. Výstupmi projektu budú interaktívne prvky v novej expozícii múzea, ktoré budú prezentované prostredníctvom technických zariadení - tabletov, dotykových LCD obrazoviek a tiež televíznej obrazovky.

V časti expozície „Praveký človek pod Tatrami“ bude vytvorený digitálny 3D model originálu výliatku mozgovne neandertálskeho človeka z Popradu – Gánoviec. Prostredníctvom animácie bude môcť návštevník interaktívnym spôsobom pracovať s modelom mozgovne. Súčasťou bude aj multimediálna videoprezentácia - antropologický vývoj človeka.

Foto
Časť expozície bude drevená, vrstevnicová mapa Vysokých Tatier a podtatranskej oblasti spracovaná do podoby, ktorá bude slúžiť na kreatívne získavanie informácií / TASR

V časti expozície „Zrod mesta“ bude prezentovaný južný portál z kostola sv. Egídia z Popradu formou rozšírenej reality. Múzeum disponuje originálnymi fragmentmi tohto portálu, takouto formou bude prezentovaný v celku, vo svojej reálnej podobe. Časť expozície „Vo víre udalostí“ bude drevená, vrstevnicová mapa Vysokých Tatier a podtatranskej oblasti spracovaná do podoby, ktorá bude slúžiť na kreatívne získavanie informácií. Na základe mapy – 3D modelu, bude možné pomocou tabletov, prostredníctvom rozšírenej reality získať informácie o podtatranských mestečkách, osadách, tatranských plesách a štítoch,  významných lokalitách a pamiatkach v spádovej oblasti.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre