Práce na rekonštrukcii mosta vo Vernári by mali byť ukončené do konca roka

VýchodSpravodajstvo

Projekt je vyčíslený na takmer 1,13 milióna eur.

V obci Vernár, ktorá sa nachádza pri Poprade, sa realizujú práce na rekonštrukcii mostného objektu na ceste I/66. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová, zatiaľ je odstránená polovica mosta: „Na jej mieste sú zrealizované opory a nové krídla mosta, ktoré zabezpečujú stabilitu svahov cesty v mieste nájazdu na most,“ uviedla Karelová s tým, že nosná konštrukcia je už momentálne zabetónovaná.

Súčasťou projektu je aj výstavba oporného múra pozdĺž toku a tiež podkladových vrstiev cestnej komunikácie. „Predmetom uvedeného projektu je odstránenie nevyhovujúceho stavu mostného objektu v obci Vernár, a to odstránením pôvodného mostného objektu a výstavbou nového, vrátane rekonštrukcie priľahlých úsekov štátnej cesty,“ povedala Karelová. V rámci revitalizácie budú upravené svahy cestného telesa, ktorý je v kontakte s tokom.

Foto
Oprava cesty vo Vernári / TASR

Počas realizácie prác pri pôvodných oporách mostného objektu bola objavená munícia z druhej svetovej vojny, čo si vyžiadalo pyrotechnický prieskum, pri ktorom sa našli štyri kusy munície. Privolané zložky Policajného zboru ju následne zneškodnili. „Taktiež sa počas realizácie prác na stavenisku stavby vyskytla mimoriadna povodňová aktivita, ktorej následkom došlo k poškodeniu ochrany cestného telesa a k poškodeniu svahov toku z oboch strán,“ skonštatovala Karelová. V spolupráci so zodpovedným projektantom stavby sú navrhnuté dodatočné opatrenia na stabilizáciu svahov toku a na ochranu svahov okolo cesty.

Po ukončení prác na v súčasnosti realizovanej polovici mosta bude doprava presmerovaná a začnú sa práce na druhej časti. Dopravné obmedzenia potrvajú až do skončenia celej rekonštrukcie, pričom termín je naplánovaný na záver tohto roka. Revitalizácia mosta začala ešte v marci. Najprv došlo k odstráneniu drevín a krov v zábere staveniska.

Stavebné práce sa začali začiatkom apríla a rekonštrukcia sa odvtedy realizuje pri čiastočnom obmedzení premávky v polovičnom profile cesty. Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie a jeho náklady sú vyčíslené na takmer 1,13 milióna eur. Jeho súčasťou je prestavba mosta, vyriešenie odvodnenia cesty, zabezpečenie stability cesty vďaka vybudovaniu oporných múrov a brehov potoka Strateník a výmena bezpečnostných zariadení. SSC plánuje pokračovať v oprave cesty I/66 na horskom priechode Vernár v úseku Popová – Hranovnica. Táto rekonštrukcia je v súčasnosti v prípravnej fáze.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre