Prešovčania môžu do konca januára využiť službu bezplatného zberu vianočných stromčekov

PrešovSpravodajstvo

K dispozícii budú mať aj nádoby na biologicky rozložiteľný odpad.

Technické služby mesta Prešov každoročne poskytujú službu bezplatného zberu a odvozu živých vianočných stromčekov. Výnimkou nie je ani tento rok a Prešovčania môžu túto službu využiť do konca januára. Obyvatelia môžu odzdobené živé stromčeky ukladať ku kontajnerom alebo ich doviezť na jeden zo zberných dvorov, ktoré slúžia aj na vyradenie umelých vianočných stromčekov.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Spoločnosť zároveň v týchto týždňoch zabezpečuje aj distribúciu nádob na biologicky rozložiteľný odpad do domácností v individuálnej bytovej výstavbe. Každý rodinný dom v jednotlivých mestských častiach počas nasledujúcich týždňov dostane takúto nádobu, do ktorej je možné ukladať kvety, piliny, pokosenú trávu, odpad z ovocia a zeleniny, burinu a lístie. Zakázané je do nej ukladať odpady živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. „Po pridelení nádoby už nebude možné ukladať zelený odpad do vriec. Občanom naďalej na zelený odpad slúžia aj dva zberné dvory na Bajkalskej a Jesennej ulici, kde je možnosť priniesť najmä konáre,“ uviedla Ingrid Mihaľová z Technických služieb mesta Prešov s tým, že spoločnosť získala na zabezpečenie nádob a techniky na zber biologicky rozložiteľného odpadu takmer 830-tisíc eur z operačného programu Kvalita životného prostredia: „Obstaraním potrebnej techniky a zariadenia sa zintenzívni a zefektívni triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu, zníži sa ekonomické zaťaženie pri nakladaní s takýmto odpadom, obmedzí sa skládkovanie a vznik nelegálnych skládok.“

Obstaraním potrebnej techniky a zariadenia sa zabezpečí triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov. Technika bude tiež používaná pri jarnom a jesennom upratovaní v meste Prešov.

 

Zdroj: SITA

 

Komentáre