Prešovská univerzita pokračuje v rekonštrukcii internátov

PrešovSpravodajstvo

Univerzita získala z vládnej dotácie viac ako 2,3 milióna eur.

Prešovská univerzita v Prešove (PU) pokračuje v revitalizácii internátov. Po ukončení prvej etapy rekonštrukcie Študentského domova PU, a to takzvaného nového internátu, v súčasnosti sa realizujú stavebné práce na prvých izbách starého internátu. Projekt je financovaný z vládnej dotácie a vlastných zdrojov univerzity. „Som rád, že sme spustili dlho očakávanú rekonštrukciu internátov z peňazí, ktoré prisľúbila vláda Slovenskej republiky, osobne som sa zúčastnil stretnutia s predsedom vlády Slovenskej republiky dvakrát. Teším sa, že sa nám potrebné náležitosti podarilo zadministrovať v pomerne krátkej dobe a začali sme s rekonštrukčnými prácami začiatkom minuloročných letných prázdnin ,“ uviedol rektor PU Peter Kónya.

Foto
Nový internát Prešovskej univerzity / TASR

Vláda na rekonštrukciu vysokoškolských internátov celkovo vyčlenila dvadsať miliónov eur. PU získala vyše 2,3 milióna eur, pričom v prvej etape jej bolo pridelených 1,5 milióna eur. Takmer milión eur bolo využitých na revitalizáciu nového internátu, ktorá bola ukončená v septembri minulého roka. „V prvej etape sme obnovili osem poschodí bloku A, celkovo 128 izieb a 8 kuchyniek. Rekonštrukcia bola zameraná na obnovu sociálnych zariadení, inžinierskych sietí a celkové skvalitnenie bývania,“ skonštatoval prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality PU, Peter Adamišin. Súčasťou projektu bolo napojenie v sociálnych bunkách pri izbách na vodu, kanál k stúpačkám a osadenie nových ventilátorov. Zároveň sa previedla kompletná výmena zriaďovacích predmetov v kúpeľniach a toaletách, rekonštrukcia elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach, izbách, ako aj na chodbách, v kuchynke a študovni. Izby a sociálne zariadenia boli nanovo vymaľované, vymenili sa podlahy a vstupné dvere za protipožiarne, čím sa zvýšila požiarna bezpečnosť.

Ako informovala hovorkyňa PU Anna Polačková, na starom internáte sa v súčasnosti finalizuje obnova dvanástich izieb. Všetky bunky dostanú vlastné sociálne zariadenie. Z bývalých spoločných sociálnych zariadení vzniknú študovne a nové izby, čím sa mierne navýši aj ubytovacia kapacita. Na starom internáte sa realizujú aj opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti, a teda sa menia okná, interiérové osvetlenie, zatepľuje sa budova a realizuje sa sanácia balkónov. Stavebné práce by mali byť ukončené v roku 2019. Celková hodnota rekonštrukcie starého internátu s využitím vládnej dotácie, štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov univerzity prevýši sumu 2,5 miliónov eur. V druhom bloku sa revitalizuje osem poschodí, teda 128 izieb a osem kuchyniek. Celkové náklady na rekonštrukciu obidvoch blokov nového internátu prevýšia hodnotu 1,7 miliónov eur.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre