Prešovský mestský cintorín je nominovaný na medzinárodné ocenenie

PrešovSpravodajstvo

Dominantou projektu je západná brána.

Výstavbou nového mestského cintorína v Prešove sa vyriešil dlhodobý problém s pochovávaním. Napriek tomu, že sa zatiaľ realizuje len prvá etapa projektu, v metropole Šariša pribudli ďalšie hrobové miesta. Nový cintorín sa stal estetickým a dôstojným pietnym miestom, ktoré je teraz nominované na prestížne ocenenie BIG SEE ARCHITECTURE AWARD 2019. „Výstavbou prvej etapy Mestského cintorína sme vyriešili dlhodobý problém s nedostatkom hrobových miest novou plochou na pochovávanie s moderným vzhľadom. Nominácia na toto prestížne ocenenie nás veľmi teší,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Projekt Prešov – Mestský cintorín – lesopark bol nominovaný medzi najlepšie projekty Grand Prix v kategórii Landscape and urban space. Ako informovala hovorkyňa prešovskej radnice Eva Peknušiaková, nadnárodné ocenenie BIG SEE ARCHITECTURE AWARD 2019 vyberá najkvalitnejšie projekty z osemnástich krajín Európy v kategóriách komerčná architektúra, rezidenčná architektúra a krajinný a urbánny priestor.

Foto
Nový cintorín / Mesto Prešov

„Dominantou Mestského cintorína sa stala západná brána ako vstup z Urxovej ulice, ktorá je nielen orientačným bodom veľkej plochy cintorína, ale aj symbolom zastavenia sa a stíšenia pred vstupom na cintorín,“ skonštatovala Peknušiaková s tým, že za bránou je vysadená lipová alej. Pred vstupom na cintorín je vybudovaných 56 parkovacích miest s novým osvetlením, prístupovým chodníkom a sadovými úpravami.

Na novom cintoríne pribudlo 2700 hrobových miest vrátane priestoru pre zelené, urnové či detské hroby. „Plocha pohrebiska je rozčlenená systémom pravouhlých komunikácií v rastri 40x40 m, ktoré sú prepojené s nespevnenými komunikáciami starého cintorína a doplnené pešími cestičkami. Realizovali sa tiež sadovnícke a terénne úpravy s modeláciou terénu, čím sa vytvorila prirodzená optická clona medzi cintorínom a okolím,“ doplnila Peknušiaková. Súčasťou cintorína sú aj netypické prvky drobnej architektúry, informačný a kamerový systém a verejné osvetlenie. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vyčíslené na takmer jeden milión osemstotisíc eur.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre