Prešovský samosprávny kraj zriadil Nadáciu PSK pre podporu rodiny

PrešovSpravodajstvo

Nadácia má v stanovách zakotvenú pomoc jednotlivcom a rodinám v sociálnej, ekonomickej núdzi, ale aj pomoc pri živelnej pohrome.

Prešovský samosprávny kraj založil vlastnú nadáciu s názvom Nadácia PSK pre podporu rodiny. Jej cieľom je pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi.

Myšlienka vzniku nadácie vzišla z toho, že na Úrad PSK prichádzalo viacero žiadostí o podporu od rodín či fyzických osôb. Ako uviedol predseda PSK Milan Majerský, väčšina sa týka rodín s deťmi, ktoré majú vážne zdravotné problémy. „A keďže rodina v slabšom sociálnom postavení nedokáže zvládnuť pomoc týmto deťom, zriaďujeme túto nadáciu, ktorá bude mať základné imanie 20-tisíc eur. Verím ale, že či už podnikatelia, firmy alebo fyzické či právnické osoby prispejú k tejto sume svojím vkladom, aby sme takto pomáhali rodinám v kraji,“ uviedol Majerský.

Foto
Myšlienka vzniku nadácie vzišla z toho, že na Úrad PSK prichádzalo viacero žiadostí o podporu od rodín či fyzických osôb / TASR

Ako dodal vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Pavel Slaninka, pri vyhodnocovaní žiadostí o pomoc často zisťovali, že žiaden zákon neošetruje pomoc týmto jednotlivcom alebo rodinám. „Boli sme teda v situácii, že buď im slušne odpovieme a povieme, že s nimi súcitíme, no viac nemôžeme urobiť, alebo sme hľadali spoločne cestu. A tá cesta je práve cez túto nadáciu,“ vysvetlil dôvody vzniku nadácie Slaninka. Nadácia má v stanovách zakotvenú pomoc jednotlivcom a rodinám v sociálnej, ekonomickej núdzi, ale aj pomoc pri živelnej pohrome, závažnom alebo náhlom ochorení, či v situáciách, keď má živiteľ rodiny zmenšenú pracovnú schopnosť, alebo je fyzicky alebo psychicky hendikepovaný. „Vznikom tejto nadácie sa otvára cesta, ako pomôcť ľuďom v sociálnej núdzi, ktorí potrebujú riešiť problém. Vtedy sa môžu obrátiť na Správnu radu nadácie,“ dodal Slaninka.

Poslanci na rozbeh činnosti nadácie schválili dotáciu pre rok 2019 vo výške 20-tisíc eur. „Týmito prostriedkami môžeme reagovať na prvých žiadateľov,“ uviedol Slaninka s tým, že svoju činnosť nadácia naplno odštartuje po oficiálnom zaregistrovaní v priebehu úvodných mesiacov nového roka.

 

Zdroj: SITA

Komentáre