Priemerný vek Košičana sa zvýšil o tri roky

KošiceZaujímavosti

Starnutie populácie súvisí napríklad so znižovaním počtu narodených detí.

Obyvateľstvo metropoly východu starne. Priemerný Košičan je starší ako priemerný obyvateľ Slovenska o jeden rok. Ako informovalo Pracovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v Košiciach, priemerný vek obyvateľa metropoly východu sa počas desiatich rokov zvýšil o 3,3 roka, pričom minulý rok dosiahol 41,8 roka. Starnutie populácie súvisí predovšetkým so znižovaním počtu narodených detí a odkladaním sobášov a pôrodov do vyššieho veku ženy.

Priemerný vek Košičana je u žien 43,4 roka a u mužov 40,1 roka. „Znižuje sa podiel detí do 14 rokov na celkovom počte obyvateľov, v roku 2018 dosiahol 14,4 percenta. Klesá aj podiel produktívneho obyvateľstva a zároveň rastie podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku (65 ročných a starších), ktorý dosiahol 17,3 percenta,“ uviedlo Pracovisko ŠÚ SR s tým, že tak rastie index ekonomického zaťaženia obyvateľstva, ktorý dosiahol úroveň 41,9 percenta, čo je v porovnaní s rokom 2008 viac takmer o osem percentuálnych bodov.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Obyvateľstvo v dvanástich košických mestských častiach má v priemere 40 rokov a viac, pričom najvyšší priemer je na Juhu (45,8 roka), v Starom Meste (44,9) a na Severe (44,5). „Už tradične najmladšie obyvateľstvo žije na Luníku IX, kde je vekový priemer 25,8 roka. Rodí sa tam najviac detí v pomere k počtu obyvateľov. K mestským častiam s najnižším vekovým priemerom obyvateľstva patrí tiež Džungľa (35,3 roka) a Krásna (36,3 roka),“ dodali štatistici.

Priemerný Košičan je zároveň starší ako priemerný obyvateľ Košického kraja. V mestách žijú starší ľudia ako na vidieku, čo potvrdilo aj Pracovisko ŠÚ SR: „Vekový priemer obyvateľstva v slovenských mestách dosiahol 41,8 roka - rovnako ako v Košiciach, v obciach je to 39,7 roka. Ženy dosahujú vyšší priemerný vek ako muži asi o tri roky.“ Stredná dĺžka života u oboch pohlaví sa zvyšuje. Ženy sa na Slovensku dožívajú v priemere 80,3 a muži 73,7 roka.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre