V pondelok sa začne modernizovať zastávka na Železníkoch. Menia sa aj cestovné poriadky

KošiceSpravodajstvo

Náhradná autobusová zastávka bude riadne vyznačená zvislým a vodorovným dopravným značením.

Na Gemerskej ceste sa v pondelok (15.4.) od deviatej hodiny ráno začne rekonštruovať tamojšia autobusová zastávka. Stavebné práce v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérového prístupu, vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou a obojstranné osvetlenie priechodov pre chodcov.

Náhradná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bola navrhnutá na mieste priľahlého parkoviska a bude riadne  vyznačená zvislým a vodorovným dopravným značením. Stavebné práce na autobusovej zastávke „Železníky“ by mali byť ukončené v júni.

Komplexná modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií s nevyhovujúcim technickým stavom vytvorením bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s online odchodmi spojov. Tabule budú reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy.

Foto
Ilustračná fotografia / TV KOŠICE

V pondelok dôjde k zmene cestovných poriadkov autobusových liniek 11 a 24. Na linke 11 dochádza vo voľných dňoch k zrušeniu spoja z východiskovej zastávky Námestie Osloboditeľov o 12.47 hod. a spoja o 13.02 zo zastávky Luník IX, sídlisko.

Vozidlo linky 11 bude v tom čase vykonávať novozriadené spoje na linke 24. Na základe požiadavky zariadenia Oáza. sa vo voľných dňoch zriaďuje spoj s odchodom o 12.35 hod. so zastávky Staničné námestie a spoj o 13.06 hod. s odchodom zo zastávky Spaľovňa. Oba spoje budú zastavovať na novozriadenej zastávke Oáza a bude na nich platiť prednostná preprava klientov tohto zariadenia.

Spoje linky 24 už nebudú v pracovných dňoch o 6.35 hod. a 7.40 hod. z dôvodu nízkeho využitia tejto zastávky cestujúcimi zastavovať na Námestí osloboditeľov (stanovisko na Bottovej ulici). Vďaka úspore čase sa skráti aj meškanie týchto spojov po trase do Spaľovne spôsobené obchádzkou linky v úseku Železničná zastávka Valaliky – Spaľovňa.

Na linke 24 sa na základe vyhodnotenia údajov z palubných počítačov aktualizujú aj jazdné časy medzi jednotlivými zastávkami. Následne príde k úprave odchodov spojov na v pracovných aj voľných dňoch s cieľom eliminovať ich meškania na tejto linke.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre