Rekonštrukcia vranovských škôl bude stáť takmer 400-tisíc eur

VýchodSpravodajstvo

Samospráva chce, aby práce boli ukončené do konca septembra.

Mesto Vranov nad Topľou investuje 400-tisíc eur do rekonštrukcie piatich školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti tamojšej samosprávy. Poslanci sa na tom uzniesli na svojom júnovom zasadnutí. Na Základnej škole (ZŠ) na Kukučínovej ulici sa zrealizujú dve investičné akcie, a to rekonštrukcia sociálnych zariadení a dostavba prístavby, ktoré boli vyčíslené na 140-tisíc eur.

Riaditeľ ZŠ Bernolákova požiadal o pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy administratívnej budovy a strechy šatní so spojovacou chodbou na prvý stupeň. Mesto na tento projekt vyčlenilo 60-tisíc eur. Predpokladaná potrebná investícia však predstavuje sumu 81 700 eur, pričom rozdiel má uhradiť škola zo svojho rozpočtu.

Foto
Na ZŠ Bernolákovej sa bude opravovať časť strechy / ZŠ Bernolákova

Na Materskej škole (MŠ) Okulka sa ukončí jej revitalizácia, čo bude stáť 50-tisíc eur. Na budovách MŠ Kukučínova sa za sumu 65-tisíc eur vymenia okná a tiež aj na budove MŠ Juh za 75-tisíc eur, kde pribudnú aj nové dvere.

Vranov nad Topľou plánuje realizovať ďalšie verejné obstarávania. Ako informovala vedúca oddelenia výstavby mestského úradu Vlasta Štefániková, záujmom mesta je, aby rekonštrukčné práce na školských zariadeniach boli ukončené najneskôr do konca septembra.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre