Spor medzi Košicami a EEI sa posúva v prospech mesta

KošiceSpravodajstvo

Vedenie Košíc naďalej trvá na tom, že zmluva medzi EEI a mestom je neplatná.

Krajský súd v Bratislave zrušil opatrenie, ktoré zabraňovalo mestu Košice zdržať sa konania, ktoré by EEI sťažilo prevádzkovanie verejných platených parkovísk. Primátor Košíc Jaroslav Polaček toto rozhodnutie vníma pozitívne a vidí v ňom priaznivé smerovanie sporu. Toto rozhodnutie by malo nadobudnúť platnosť v najbližších dňoch.

„Zrušením neodkladného opatrenia zaniká dôvod na exekučné konanie voči mestu Košice, ktoré iniciovala začiatkom tohto roka spoločnosť EEI. Oficiálne potvrdenie tejto skutočnosti očakávame v priebehu najbližšej budúcnosti. Samozrejme, ešte musia prebehnúť administratívne úkony, ktoré musíme vykonať,“ oznámil primátor Jaroslav Polaček.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Vedenie mesta Košice naďalej trvá na tom, že zmluva medzi EEI a mestom je neplatná. Košice sa momentálne snažia o prevzatie parkovacej infraštruktúry, ktorú EEI v Košiciach vybudovala. „Ak EEI investovala do majetkov mesta Košice, je potrebné túto situáciu vyriešiť. Musíme to ohodnotiť a vyplatiť, ale na druhej strane odmietam akékoľvek ďalšie vyrovnanie, ktoré by súviselo s podnikaním v meste Košice,“ dodal Polaček.

Primátor zároveň dodal, že rokovania medzi mestom a EEI stále prebiehajú. K situácii sa vyjadrila aj spoločnosť EEI, uvádzame stanovisko spoločnosti v plnom znení:

„Neodkladné opatrenie bratislavského Okresného súdu konštatovalo, že až do rozhodnutia o platnosti alebo neplatnosti nájomnej zmluvy má Mesto Košice plniť nájomnú zmluvu a zdržať sa konania, ktorým by EEI bránilo prevádzkovať parkovací systém v Košiciach.

Rozhodnutie bratislavského Krajského súdu nám ešte nebolo doručené, takže nemôžeme s istotou určiť dôvod zrušenia neodkladného opatrenia. Predpokladáme však, že Krajsky súd zrušil neodkladné opatrenie preto, aby o ňom mohol rozhodovať Okresný súd v Košiciach.
Domnievame sa, že pokiaľ bolo neodkladné rozhodnutie zrušené iba z dôvodu miestnej nepríslušnosti, Okresný súd v Košiciach v neodkladnom opatrení znovu uloží Mestu Košice dodržiavať nájomnú zmluvu až do rozhodnutia vo veci samej. Zároveň však zdôrazňujeme, že úlohou Krajského súdu nebolo vôbec posudzovať platnosť alebo neplatnosť nájomnej zmluvy.“

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre