Univerzity na východe Slovenska pokračujú v rekonštrukciách svojich internátov

VýchodSpravodajstvo

Vyčlenili na to milióny eur.

Východoslovenské univerzity investovali do rekonštrukcií svojich internátov aj napriek pandémii koronavírusu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach vlani na to vyčlenila z dotácie od ministerstva školstva vyše 437-tisíc eur a z vlastných zdrojov 65-tisíc eur. V minulom roku zrealizovali celkovú rekonštrukciu stúpačiek, rozvodov vody a odpadu z 9. poschodia až do suterénu v oboch internátoch, ktoré sa nachádzajú pod Hradovou 11 a 13.

„Ďalšie práce, ktoré sme urobili: oprava vstupných dverí do WC, maľby izieb, protiplesňové nátery spŕch, položenie nového asfaltu pred budovou ŠD11, oprava elektroinštalácie, oprava miestnosti telovýchovy, oprava hydrantov po havárii, zveľadenie átria, oprava nahlásených havarijných stavov v sprchách, výmena dverí v telocvični, oprava havarijného stavu toaliet, oprava elektroinštalácie, výmena expanzných nádob a oprava havarijného stavu v kotolni. Pre rok 2021 plánujeme rekonštruovať izby študentov, ktoré budú pozostávať zo stavebnej rekonštrukcie izieb a vybavenia novým nábytkom v zrekonštruovaných izbách,“ uviedla pre Rádio Košice UVLF Zuzana Bobriková s tým, že pre tento rok majú vyčlenených takmer 350-tisíc eur s DPH.

Investície do internátov Technickej univerzity dosiahli od minulého roka takmer tri milióny eur. Riaditeľ Študentských domovov a jedální Marek Dufala v stanovisku uviedol, že v súčasnosti realizujú viaceré práce:

„Najviac peňazí sme investovali na obnovu internátov na Jedlíkovej ulici. Uvedená dotácia dosiahla takmer šesť miliónov eur, pričom niektoré práce sa uskutočnili ešte v roku 2019. Dva bloky z ôsmich sú kompletne vynovené. V súčasnosti na niektorých rekonštruujeme napríklad strechu a v lete plánujeme vynoviť desať izieb na jednej chodbe bloku A na Jedlíkovej 9. Stáť by to malo viac ako 160-tisíc eur.“

Na internáte Boženy Němcovej vymenili elektrické rozvody aj svietidlá. Opravia aj zasadaciu miestnosť či sociálne zariadenia. Na internáte na Rampovej došlo okrem opravy strechy aj k výmene stúpačiek. Tie sú obnovené aj v študentskom domove Technickej univerzity v Prešove. Medzi opravami je aj realizácia bezbariérového vstupu do budovy či oprava statiky výťahovej šachty.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

V minulom roku boli v rámci Študentských domovov a jedální Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na Medickej 4 a 6 zrealizované stavebné úpravy technických miestností a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v hodnote  takmer 99-tisíc eur z dotácie ministerstva školstva, čo potvrdil hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan:

„Univerzita financovala uvedené práce aj z vlastných zdrojov vo výške 13 664,12 eur. Celková hodnota zahŕňala okrem rekonštrukcie aj spracovanie projektovej dokumentácie. V minulom roku bola UPJŠ v Košiciach pridelená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na čiastočnú výmenu nábytku vo výške 170-tisíc eur. Tieto finančné prostriedky budú použité v tomto roku.“

Prešovská univerzita (PU) na konci roka 2019 ukončila historicky najrozsiahlejšiu rekonštrukciu interiérovej časti dvoch kapacitne najväčších internátov. Ako skonštatovala hovorkyňa PU Anna Polačková, exteriérová a interiérová obnova stála takmer 4,5 milióna eur:

„Zámerom univerzity je čo najskoršia rekonštrukcia celej ubytovacej kapacity, k tomu napomáhajú aj aktuálne aktivity univerzity. Aktuálne začala s interiérovými rekonštrukciami v treťom zo štyroch svojich internátov. Rovnako sa tiež univerzite podarilo získať zdroje na exteriérové rekonštrukcie dvoch ďalších internátov. Zrealizovaním daných aktivít bude univerzita disponovať troma zo štyroch komplexne exteriérovo i interiérovo zrekonštruovanými internátmi. Aktuálne prebieha rekonštrukcia bloku B Študentského domova na Námestí Mládeže 2. S prácami začala firma 8. apríla 2021, pričom by mali byť ukončené po dobu 6 mesiacov.“

Tento rok získali nenávratný finančný príspevok na vonkajšie opravy dvoch študentských domov takzvaného Starého a Nového internátu na Ul. 17. novembra v celkovej výške prevyšujúcej 2,5 milióna eur. Doplnené budú o vlastné zdroje univerzity.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre