V Slovenskom krase opäť počítajú netopiere v jaskyniach

VýchodZaujímavosti

Zimoviská netopierov na území Slovenského krasu patria medzi najvýznamnejšie na Slovensku a mnohé z nich majú dokonca až celoeurópsky význam.

V Národnom parku Slovenský kras sa tento rok opäť uskutočňuje zimné sčítanie netopierov. Sčítanie v podzemných priestoroch najrozsiahlejšieho krasového územia na Slovensku potrvá až do polovice marca. Cieľom je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v ich podzemných zimoviskách. Ako informuje Štátna ochrany prírody SR (ŠOP SR), odborníci kontrolujú každoročne okolo 100 vybraných jaskýň, priepastí a banských štôlní v tomto území, aby zistili druhové zloženie a početnosť týchto živočíchov. Výsledky výskumu predstavujú pre odborníkov významné údaje nevyhnutné pri zabezpečovaní manažmentových opatrení na ochranu jednotlivých zimovísk a konkrétnych druhov netopierov. Sčítanie netopierov sa v Slovensko krase v zimných mesiacoch pravidelne organizuje už od roku 1991.

Foto
Na území Slovenského krasu sa nachádza vyše 1300 známych podzemných priestorov, čo predstavuje najvyšší počet jaskýň v rámci jedného územného celku na Slovensku / TASR

Zimoviská netopierov na území Slovenského krasu patria medzi najvýznamnejšie na Slovensku a mnohé z nich majú dokonca až celoeurópsky význam. V Slovenskom krase sa nachádza viac ako 1 300 jaskýň a priepastí, ktoré poskytujú ideálne podmienky na výskyt netopierov. V Slovenskom krase zimuje každoročne viac než 70-tisíc netopierov. Najpočetnejším druhom v sledovaných podzemných priestoroch je večernica malá, ktorá tu zimuje v počte okolo 65-tisíc jedincov. Celkovo tu odborníci zaznamenávajú výskyt až 20 druhov netopierov, čo predstavuje najbohatšiu druhovú skladbu v rámci jedného územného celku na Slovensku. Najvzácnejšími sú podkovár južný, podkovár veľký, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný.

 

Zdroj: SITA

 

Komentáre