Verejné osvetlenie v Prešove získava informácie o počasí a kvalite ovzdušia

PrešovSpravodajstvo

Meteostanice sa nachádzajú v centre mesta a na sídliskách.

V metropole Šariša je nainštalované verejné osvetlenie, ktoré po novom dokáže získavať aj informácie o počasí či kvalite ovzdušia. Systém bol rozšírený o deväť meteostaníc, ktoré sa nachádzajú nielen v centre mesta, ale aj na jednotlivých sídliskách. „Plníme vízie o smart city. Vo viacerých častiach mesta boli umiestnené meteostanice, ktoré poskytujú obyvateľom Prešova mnoho podrobných informácií o stave počasia a ovzdušia v danej lokalite,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Foto
Meteostanica na verejnom osvetlení / Mesto Prešov

Inteligentné prepojenie meteostaníc s diaľkovým riadením verejného osvetlenia poskytuje informácie o aktuálnej teplote, vlhkosti, tlaku, hodnote ozónu, prachu v ovzduší, CO, SO2, NO2 či UV indexu. Meteostanice zároveň umožňujú zber, vyhodnotenie a prehľadné zobrazenie aktuálnych a historických dát. Keďže systém je verejne dostupný prostredníctvom webu, informácie z meteostaníc sú dostupné komukoľvek a kdekoľvek. „Jednotlivé merané veličiny, ako aj ich význam či medzné hodnoty sú podrobne opísané v sekcii Vysvetlivky v spodnej časti aplikácie. Rovnako tak jednotlivé hraničné hodnoty je možné vyčítať z grafických ukazovateľov pod jednotlivými meranými veličinami,“ skonštatoval Branislav Seman zo spoločnosti, ktorá projekt realizuje.

Jednoduchú orientáciu umožňuje aj farebné označenie meraných hodnôt. „Zelená znamená bezpečnú hodnotu, modrá prípustnú hodnotu a červená hovorí o zvýšenej hodnote,“ dodal Seman. Snímače sú schopné merať až trinásť veličín. Na úvodnej obrazovke sa nachádzajú priemerné údaje nameraných hodnôt za 24 hodín zo všetkých inštalovaných zariadení.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre