Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove povolili návštevy pacientov s COVID-19

PrešovKoronavírus

Pre zlepšenú epidemiologickú situáciu povolila Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov návštevy hospitalizovaných pacientov vrátane pacientov s ochorením COVID-19. Všetky návštevy musia podliehať prísnemu hygienicko-bezpečnostnému režimu.

Foto
Prešovská nemocnica. K jednému pacientovi môžu prísť naraz len dve osoby, ktoré sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia. (Ilustračná fotografia) / TASR

„Na základem zlepšenej epidemiologickej situácie povolila Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana Prešov návštevy hospitalizovaných pacientov, vrátane pacientov s ochorením COVID-19. Všetky návštevy podliehajňu prísnemu hygienicko-bezpečnostnému režimu," informovala Beáta Mazurová zo sekretariátu nemocnice.

„FNsP J. A. Reimana umožňuje návštevy zomierajúcich alebo ťažko chorých pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 s predpokladom dlhodobej, minimálne 14-dňovej hospitalizácie, a to počas návštevných hodín od 15.00 do 17.00 h. K jednému pacientovi môžu prísť naraz len dve osoby, ktoré sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia, chrániť si dýchacie cesty respirátorom, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované osobné ochranné pomôcky," uviedla Mazurová.

„Návštevy sú povinné zaevidovať sa pri vstupe na oddelenie u zdravotníckeho personálu, čím potvrdia porozumenie riziku návštevy pacienta s infekčným ochorením a prevzatie zodpovednosti v prípade prenosu infekcie od navštíveného pacienta," doplnil riadieľ FNsP Ľubomír Šarník.

V prípade pacientov, ktorí sú v nemocnici hospitalizovaní bez ochorenia COVID-19, platia obdobné pravidlá, maximálna doba povolenej návštevy je 15 minút. Regulovanie návštev pacientov je v kompetencii pracovníkov jednotlivých oddelení.
 

Foto
Ilusutračná fotografia / TASR

Návštevy sa tiež môžu v rámci nemocnice zdržiavať len na určenom mieste, pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená. Svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení majú minimalizovať.

V prípade, že sa u nich objavia príznaky ochorenia COVID-19, sú o tejto skutočnosti povinní informovať oddelenie, ktoré navštívili. Podmienkou návštev je tiež zaočkovanie proti ochoreniu COVID-19, potvrdenie o prekonaní tohto ochorenia v období kratšom ako 180 dní alebo potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo LAMP testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu nie staršie ako 24 hodín.

V lôžkových zariadeniach pre dospelých pacientov má pacient v prvom až štvrtom stupni varovania právo na prítomnosť sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti, pri prepustení z nemocnice alebo ak trpí poruchami duševného zdravia, špecificky autizmom. Sprievod je povolený aj pri hospitalizácii detského pacienta.

„Pre sprievod pacienta počas hospitalizácie platia rovnaké opatrenia ako pre samotného hospitalizovaného pacienta vrátane testovania podľa pandemického semafora," uzavrel.

Zdroj: TASR

Komentáre