Advent je pre veriacich časom duchovnej prípravy na Vianoce

SlovenskoSpravodajstvo

Toto obdobie charakterizujú takzvané roráty či adventný veniec.

Prvou adventnou nedeľou, ktorá pripadá na dnes (1.12.), sa začalo adventné obdobie. Pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania i ďalších kresťanov je to štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána. Advent je časom modlitieb, pokánia či intenzívnejšieho čítania Biblie. Je to zároveň aj čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen udalosti spred vyše 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale i Pánov nový príchod na konci sveta.

Slovo advent pochádza z latinského adventus, čo znamená príchod. K typickým prvkom adventu patria roráty a adventný veniec. Rorátne sväté omše majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním, pri sviečkach s príslušnými spevmi a na záver sa recituje alebo spieva modlitba Anjel Pána. Roráty pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo kráčalo v tmách. Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska Rorate coeli de super, čo v preklade znamená Rosu dajte nebesia zhora.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Adventom sa zároveň začína nový cirkevný rok, ktorý končí sviatkom Krista Kráľa. Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého, ktorý pôsobil v rokoch 440 - 461. Koncil v meste Macon v roku 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo pôstno-kajúcny charakter. Neskôr pápež Gregor I. Veľký skrátil adventné obdobie na štyri nedele, ktoré symbolizujú 4000 rokov čakania na Mesiáša.

V gréckokatolíckej cirkvi sa 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána, nazývané aj Filipovka a začalo už 15. novembra. V pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá sa riadi podľa juliánskeho kalendára, sa Vianoce budú sláviť až 6. a 7. januára 2020.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre