Počasie  
Kalendár  zobraziť 

Vašimi očami

Nepoznal svoje pravé meno
×
Veľmi som sa tešila na nedeľu, čakalo ma stretnutie s pani Irenou Hizme, ktorá zhodou okolností býva neďaleko. Je na vozíčku a spája nás silný príbeh.
Mič Bjukenen pozná Košice
×
Okej, preháňam, tak trochu. Košice nepozná, ale vedel kde sú. A to je v tomto prípade najviac. Je mi jasné, že poniektorí už pregúľali očami, lebo „len aby sme sa nepototo“ z Američanov. Veď sme sa ani nie.