Vašimi očami

Buď šťastný a šír šťastie ďalej
Aj toto by mohlo byť motto dnešného dňa, ktorý má prívlastok Deň šťastia, a to dokonca medzinárodne. Symbolika, čo poviete. V čase, keď sa všetci potrebujeme spamätať z okolností, ktoré sa okolo nás dejú, nám svet ponúka trošku šťastia aspoň takouto formou.
×
Aj toto by mohlo byť motto dnešného dňa, ktorý má prívlastok Deň šťastia, a to dokonca medzinárodne. Symbolika, čo poviete. V čase, keď sa všetci potrebujeme spamätať z okolností, ktoré sa okolo nás dejú, nám svet ponúka trošku šťastia aspoň takouto formou.
'Fog in Channel: Continent Cut Off'
Just under half of those UK citizens who took part in the 2016 referendum voted to remain in the EU. I have no beef with them. I wish the rest of the country a most miserable and isolated future, in which they finally realise that the Empire is long dead, the UK is now nothing more than a small country in the middle of a cold sea, and the EU and immigrants were never the real source of their problems.
×
Just under half of those UK citizens who took part in the 2016 referendum voted to remain in the EU. I have no beef with them. I wish the rest of the country a most miserable and isolated future, in which they finally realise that the Empire is long dead, the UK is now nothing more than a small country in the middle of a cold sea, and the EU and immigrants were never the real source of their problems.