Spravodajstvo

Dotazníkový prieskum zisťoval spokojnosť s informačno-poradenskými centrami
Z dotazníkového prieskumu spokojnosti s informačno-poradenskými centrami dopadlo v spokojnosti klientov najlepšie Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy. Košický kraj bol lepší v organizovaní školení.
×
Z dotazníkového prieskumu spokojnosti s informačno-poradenskými centrami dopadlo v spokojnosti klientov najlepšie Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy. Košický kraj bol lepší v organizovaní školení.

Spravodajstvo Slovensko