Africký mor ošípaných trápi Zemplín. Poľovnícka komora vyzýva k lovu diviakov

VýchodSpravodajstvo

Podľa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je aktuálna situácia dramatická.

Už 12 prípadov ochorenia afrického moru ošípaných eviduje Štátna veterinárna a potravinová správa na Slovensku. Všetky prípady zaznamenali na dolnom Zemplíne. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Michalovciach nariadila poľovníkom pôsobiacim v takzvanej infikovanej oblasti čo najskôr usmrtiť všetky diviaky vo zverniciach. K zvýšenému lovu vyzval aj riaditeľ Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba: „Je veľmi dôležité, aby sa diviačia zver lovila, pretože len tak sa dá zachrániť. Vírus môže zlikvidovať veľké množstvo diviačej populácie. Znížením denzity sa môže podariť spomaliť šírenie vírusu.“

Nákaza sa totiž šíri a nedarí sa ju zastaviť. Nové opatrenia dopĺňajú nariadenie intenzívneho lovu diviačej zveri vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou ešte z uplynulého štvrtka. Aj keď sa mor nemôže preniesť na človeka, môže byť spolu s inou zverou jeho prenášačom.

Súčasťou opatrení je aj povinnosť odberu vzorky zo všetkej ulovenej zveri a nájdenej uhynutej diviačej zveri. Ohrozené sú tiež domáce chovy, preto je veľmi dôležité zamedziť kontakt ostatnej zveri s ošípanými. „Ak poľovníci odmietnu loviť diviačiu zver, budú musieť zbierať mŕtvoly diviakov v prírode. Následne by sa vírus mohol šíriť aj cez vtáky či psy. Pes by sa mohol vyváľať v mieste, kde diviak zomrel a túto nákazu doniesť domov k ošípaným,“ dodal Šuba.

Foto
pracovník po vykonaní nariadeného preventívneho usmrtenia ošípaných v jednom z domácich chovov v obci Somotor časť Nová vieska pri Bodrogu / TASR

Podľa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je aktuálna situácia dramatická.  Opatrenia, ako aj odškodnenia chovateľov, môžu mať podľa rezortu aj značný vplyv na rozpočet. Nákaza africkým morom ošípaných sa v Trebišovskom okrese opäť rozšírila koncom minulého týždňa. V piatok vykonali likvidáciu ohnísk nákazy u chovateľov. K utrateniu ostatných zvierat v kontaktných chovoch dôjde v priebehu dnešného dňa. Do ochranného pásma sú už aktuálne zaradené katastrálne územia devätnástich východoslovenských obcí. Konkrétne ide o obce: Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie a Zatín.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre