Aj v Košiciach protestovali farmári

KošiceSpravodajstvo

Približne 70 kusov techniky obmedzilo dopravu.

Celkovo v 37 okresných a krajských mestách sa dnes uskutočnil najväčší protest poľnohospodárov v histórii Slovenska, do ktorého sa zapojilo približne 4000 účastníkov s 2000 strojmi. Štrajk obmedzil dopravu aj v metropole východu. Približne 70 kusov techniky sa na križovatke na Moldavskej ceste rozdelilo na dve časti, a to v smere na Rožňavu a na Prešov. Farmári okrem iného požadujú zrušenie európskych legislatívnych opatrení, ktoré ich obmedzili v porovnaní s poľnohospodármi z tretích krajín pri pestovaní plodín, chove zvierat a ľudskej činnosti v rámci vidieku.

Podpredseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Košice Ladislav Bajo povedal, že odmietajú dovoz produktov, ktoré nespĺňajú normy Únie:

„Hlavné dôvody, prečo sme tu, byrokratická, príliš komplikovaná spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie. Absolútne nekomunikované podmienky zelenej dohody, takzvaného Green Dealu. Táto dohoda je príliš ambiciózna a vyzerá to tak, že tieto podmienky sú nesplniteľné. Tretím dôležitým aspektom je postupné uvoľňovanie obchodnej politiky Európskej únie voči tretím krajinám, a najmä voči Ukrajine, ale aj členom juhoamerických krajín, ktoré sa združili do zoskupenia Mercosur.“

Farmári chcú zastaviť upadanie sebestačnosti, ktorá je na úrovni 40 percent. Zároveň poukázali na deficit investícií, spracovateľského priemyslu či na fakt, že Slovensko je odkázané na vývoz. Zelené ambície sa podľa farmárov nedajú splniť. Člen košickej komory Alexander Paladi hovoril aj o problémoch na národnej úrovni:

„Pokryvnosť pôdy na 80 percent na celú zimu, striedanie plodín, ktoré v rámci seba absolútne protichodne bojujú. Musím mať zakrytú pôdu s nejakou plodinou, ale musím vedieť striedať aj plodiny. Do toho sme dali v rámci svahovitosti podmienky, kde sme vylúčili plodiny, ktoré nemôžeme pestovať. Vylúčili sme širokoriadkové plodiny, ktoré sú životne dôležité pre živočíšnu výrobu, ktorú automaticky odsudzujeme na zánik.“

Foto
Aj v Košiciach protestovali farmári / TASR

Zelená architektúra, byrokracia a dovoz z tretích krajín je pre poľnohospodárov likvidačný. Z tohto dôvodu žiadajú, aby tieto podmienky boli zrušené a mohli pestovať, chovať, produkovať a zabezpečovať potraviny pre krajinu. Člen košickej komory Imrich Kováč zdôraznil, že okrem iného poklesol počet fariem a dojníc:

Očakávame od vlády, že rýchlo poľnohospodárom, ktorí spĺňajú podmienky, vyplatia dotácie. Fakticky bez peňazí sme zablokovaní. Už je tu jar, už treba zakladať novú úrodu a my nemáme z čoho. Všetky ostatné byrokratické prekážky, ktoré nám stavajú do cesty „rýdzo zelení“, podmienky, ktoré nie sú dobre premyslené, sú adaptované, na Slovensku nás brzdia a nám nedovoľujú konkurovať zahraničnému tovaru, ktorý nespĺňa požadované podmienky v Európskej únii.“

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč plne podporuje slovenských farmárov a prisľúbil vyplatenie priamych platieb:

„Ja ako minister stojím na strane poľnohospodárov, lebo vnímam ich problémy a situáciu. Samozrejme, vnímam aj situáciu s nevyplatenými priamymi platbami, kde ten problém je historicky niekoľko rokov dozadu, kde predchodcovia to nezvládli, zle to nastavili. Chcem uistiť poľnohospodárov, že Pôdohospodárska platobná agentúra robí všetky kroky a už aj teraz vidím, že napríklad ide skôr o mesiac vyplácať priame platby pre mladých farmárov. Robia nonstop, 24 hodín denne, pomaly 7 dní v týždni tak, aby čo najrýchlejšie vyplatili priame platby.“

Dopravu na východoslovenských cestách dnes ovplyvnil štrajk farmárov, ktorý sa vo väčšine miest skončil v popoludňajších hodinách. Hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová pre Rádio Košice uviedla, že policajti nezaznamenali žiadne výrazné narušenie verejného poriadku či pravidiel cestnej premávky:

„Prioritou Policajného zboru bolo počas celého dňa zabezpečiť nerušený priebeh protestných jázd a plynulosť cestnej premávky tak, aby sa obmedzenia dotkli ostatných účastníkov cestnej premávky v čo najmenšej miere. Poľnohospodári a farmári od 12 do 14.00 hod. tak, ako avizovali, zablokovali kruhový objazd v obci Hriadky, po 14.00 hod. bol kruhový objazd sprejazdnený a policajti na mieste regulovali dopravu až do úplného rozpustenia kolón vozidiel, ktoré tam vznikli.“

Hovorkyňa krajskej polície Jana Ligdayová nám potvrdila, že verejný poriadok nebol narušený ani na území prešovskej župy. 

Komentáre