Aj vy môžete navrhnúť jednotlivca alebo kolektív, ktorý získa Cenu primátora mesta Košice

KošiceZaujímavosti

Poslanci udelia Cenu mesta Košice.

Každoročne sa v rámci osláv Dňa mesta Košice udeľujú dve verejné ocenenia. Ide o Cenu primátora mesta, ktorá sa udeľuje obyvateľom s trvalým pobytom v Košiciach za ich záslužnú činnosť v prospech a rozvoj samosprávy. Môže ju získať najviac 15 jednotlivcov a 3 kolektívy.

„V návrhu na verejné ocenenie je potrebné uviesť kontaktné údaje navrhnutého a navrhovateľa. Ďalej musí návrh obsahovať krátky text, ktorý výstižne charakterizuje dôvod ocenenia a ktorý bude v prípade ocenenia uvedený na listine a stručný prehľad pôsobenia navrhovaného jednotlivca, respektíve kolektívu so zameraním na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na ocenenie, a to vo forme uceleného textu v rozsahu 1 strany A4,“ vysvetlil hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Foto
Cenu primátora mesta Košice si vlani prevzal aj Pavol Sovák / Mesto Košice

Druhým ocenením je Cena mesta Košice, ktorú môže udeliť mestské zastupiteľstvo za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, čo potvrdil aj Fabian:

„Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac 10 jednotlivcom a 3 kolektívom. Cena mesta „in memoriam“ sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti navrhnutej na ocenenie.“

Termín uzávierky na predloženie návrhov na Cenu mesta Košice je 15. január. O dve mesiace neskôr, teda 15. marec je termín uzávierky na predloženie návrhov na Cenu primátora. V súvislosti s pandémiou koronavírusu je možné, že sa v nasledujúcom roku oceňovanie prispôsobí aktuálnym obmedzeniam a nariadeniam.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre