Aj východoslovenské univerzity majú nových profesorov

VýchodSpravodajstvo

Menovací dekrét si prevzali pred niekoľkými dňami.

Prezidentka Zuzana Čaputová minulý týždeň vymenovala 36 nových profesorov. Medzi nimi bol aj Ján Sabol z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), kde v minulosti absolvoval nielen vysokoškolské, ale aj doktorandské štúdium. Hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová pre Košice Online povedala, že zároveň získal aj doktorát v odbore televízne a filmové umenie:

„V rokoch 1998 – 2007 pôsobil ako odborný asistent na Katedre masmédií a všeobecnej lingvistiky na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove. Na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach pracuje ako vysokoškolský pedagóg od roku 2008 až po súčasnosť. Vedecko-pedagogický titul docent mu bol udelený v roku 2014.“

Ján Sabol vydal niekoľko monografií či vysokoškolských učebníc. Menovací dekrét si prevzal v odbore literárna veda.

„Študentov slovakisticko-mediálnych štúdií vzdeláva v oblasti filmovej tvorby, dejín svetového filmu a slovenskej literatúry klasicizmu a romantizmu. Odborne a umelecky sa venuje literárnej teórii, televíznej a filmovej réžii a už spomínanej filmovej tvorbe,“ doplnila Hoľanová s tým, že Sabol je autorom viacerých dokumentárnych filmov, televíznych relácií a hraných žánrov.

Foto
Ivana Cimermanová bola vymenovaná za profesorku z odborovej didaktiky / Kancelária prezidenta SR

Prešovská univerzita má troch nových vysokoškolských profesorov. Menovací dekrét si z rúk prezidentky prevzala aj Ivana Cimermanová.

„Pani profesorka Cimermanová bola vymenovaná za profesorku z odborovej didaktiky. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje primárne využívaniu technológií vo vzdelávaní a integrovanej výučbe cudzieho jazyka. Je riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých národných  a medzinárodných projektov zameraných najmä na výučbu cudzích jazykov. V súčasnosti pôsobí na Inštitúte anglitiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty PU a zároveň ako prorektorka pre vzdelávanie na PU,“ uviedla hovorkyňa PU Anna Polačková.

Novou profesorkou v odbore manažment sa stala Dana Kiseľáková, ktorá pôsobí na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU. Polačková skonštatovala, že okrem iného sa venuje bankovníctvu, investovaniu či digitálnym technológiám:

„V roku 2012 získala vedecko-pedagogický titul docent v odbore manažment na Fakulte manažmentu PU. Za svoju vedeckú prácu a odborný prístup získala viaceré profesionálne ocenenia.“

V odbore odborová didaktika bol za profesora vymenovaný Eduard Lukáč z Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU.

„Jeho vedecko-výskumná činnosť je predovšetkým orientovaná do oblasti dejín školstva a pedagogiky, kde sa orientuje na reformné pedagogické hnutie a jeho didaktické aspekty, na analýzu vývoja jednotlivých školských inštitúcií v regióne a na prínos významných osobností pre rozvoj pedagogiky a školských inštitúcií,“ uzavrela Polačková s tým, že Lukáč je autorom niekoľkých domácich a zahraničných monografií či vysokoškolských učebníc.

Komentáre