Akademický rok na Prešovskej univerzite sa začal inauguráciou rektora

PrešovSpravodajstvo

Vybraným pracovníkom a študentom udelil ocenenia.

V historickej budove PKO Čierny orol v Prešove sa dnes uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka na Prešovskej univerzite, ktorého sa zúčastnilo aj takmer 450 hostí z domova i zahraničia. Súčasťou programu bola nielen inaugurácia rektora, prorektorov a novozvolených dekanov šiestich fakúlt PU, ale aj ocenenia tvorivých pracovníkov a študentov univerzity.

PU aj naďalej povedie rektor Peter Kónya spolu s prorektormi Petrom Adamišinom, Janou Burgerovou, Ivanou Cimermanovou, Máriou Kardis a Mariánom Reiffersom. Dekanka Filozofickej fakulty Beáta Balogová obhájila svoj post, rovnako aj dekanka Fakulty humanitných a prírodných vied Jana Poráčová a dekanka Pedagogickej fakulty Iveta Scholtzová. Na čele Pravoslávnej bohosloveckej fakulty ostáva dekan Štefan Pružinský a dekankou Fakulty zdravotníckych odborov je aj naďalej Štefánia Andraščíková. Nového dekana má Gréckokatolícka teologická fakulta, a to Petra Tirpáka.

Foto
PU aj naďalej povedie rektor Peter Kónya / TASR

„V rôznych medzinárodných rankingoch vysokých škôl sa umiestňujeme na porovnateľných a lepších miestach ako pred ôsmimi rokmi, rovnako si udržiavame aj grantovú úspešnosť. Výrazne sme taktiež zvýšili počet našich vedeckých časopisov zaradených v prestížnych databázach a v internacionalizácii sme sa dostali podielom zahraničných študentov na úroveň najlepších univerzít,“ vyhlásil Kónya, ktorý v rámci výziev do nadchádzajúceho funkčného obdobia spomenul viacero oblastí:

„V oblasti vzdelávania bude treba flexibilne reagovať na potreby spoločenskej praxe, a to najmä akreditáciou nových profesijných študijných programov. Pritom sa nevzdáme ani ambície na rozšírenie ponuky zdravotníckeho vzdelávania v súlade s potrebami spoločnosti. V oblasti vedy musíme naďalej pokračovať v postupnom zvyšovaní kvality svojich publikačných výstupov a zlepšovaní grantovej úspešnosti vrátane zahraničných a medzinárodných schém.“

Najväčšou výzvou v rámci rozvoja PU je podľa rektora komplexná rekonštrukcia budovy Vysokoškolského areálu na Ulici 17. novembra, rozšírenie výučbových kapacít niektorých fakúlt či rekonštrukcia posledného zo štyroch internátov. PU má v súčasnosti takmer 8100 študentov.

Cenu rektora získalo 15 tvorivých zamestnancov PU za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 7 pracovníci za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov, 2 vedecko-výskumní pracovníci za inováciu a vedecký objav, 1 zamestnanec za významný prínos v umení a 1 pracovník za významný prínos pre PU. Zároveň boli ocenení aj 13 študenti za reprezentáciu univerzity a vynikajúce výsledky v štúdiu, a tiež tri katedrové webstránky.

 

Zdroj: TASR 

Komentáre