Aké boli Košice v roku 1902?

KošiceHistoricKE

Košice na prelome 19. a 20. storočia boli významným centrom severovýchodného Uhorska, aj keď nenapredovali v spriemyselňovaní výroby takým tempom ako mestá v zahraničí a hospodársky zaostávali aj v rámci Uhorska. Mesto sa koncom 19. storočia modernizuje, centrum Košíc sa rozrastá a pribúda počet obyvateľov, ktorý na začiatku 20. storočia vzrástol na 44 200. My si priblížime sedem zaujímavých pohľadov na mesto spred 120 rokov.

Foto
Pohľad na Košice z južnej strany, v popredí vidno, ako sa táto časť predmestia rozrastá o viaceré továrne  / HistoricKE

V roku 1910 bolo v meste 34 priemyselných podnikov zamestnávajúcich 3230 ľudí. V Uhorsku bolo v tom istom roku 3335 priemyselných podnikov, v ktorých pracovalo 370-tisíc ľudí, teda košická realita predstavovala z toho len jedno percento. Najväčšou bola Tabaková továreň s 1000 pracovníkmi, väčšinou ženami, Franckova továreň na kávoviny so 400 zamestnancami, nasledovali dve strojárne a tehelne, každá mala nad 100 pracovníkov. Ostatných 29 podnikov zamestnávalo priemerne po 30 – 40 pracovníkov. Priemyselná zóna sa rozrastala hlavne južne od centra mesta, čo dokladuje aj táto fotografia.

Foto
Pohľad na južnú časť Hlavnej ulice v čase, keď ešte miesto Dargova a Double Tree Hilton stáli staré meštianske domy na oboch stranách ulice, rok 1902  / HistoricKE

Historické jadro mesta sa koncom 19. storočia značne menilo. Bolo to možné sledovať nielen v novom vzhľade domov, ale aj výstavbou nových objektov, akými boli Pauszov dom (1882), Micelliho dom (1898), Hegedüsov dom (1898), nové divadlo (1899), Andrássyho palác (1899), rímskokatolícky farský úrad (1902) a ďalšie.

Foto
Slávny košický hotel Schalkház, v 60. rokoch 20. storočia bol asanovaný a na jeho mieste dnes stojí Double Tree Hilton, rok 1902  / HistoricKE

Hotel Schalkház, najslávnejší a najhonosnejší košický hotel v histórii mesta, stál na mieste súčasného hotela Hilton. Vystavať ho dal Leopold (Lipót) Schalkház, ktorý sa usadil v Košiciach v roku 1824 a zanedlho začal podnikať s vínom spoločne so svojím synom. Leopold si spočiatku prenajal hostinec, ktorý pôvodne stál na mieste neskoršieho hotela, okrem toho prevádzkoval kasíno v mestskej redute. Priestory hostinca prenajímal, počas tohto obdobia bol upravený tak, aby mohol slúžiť aj na ubytovanie.

Leopoldovi sa v podnikaní darilo, preto sa v roku 1873 rozhodol postaviť na mieste hostinca prvotriedny hotel Schalkház. Staval ho známy košický staviteľ Peter Jakab, architektom bol Lajos Frey z Budapešti, interiéry realizoval Anton Hermann z Viedne. Aj vďaka týmto majstrom vo svojom obore vznikol architektonický skvost a dominanta Košíc pri vstupe do mesta z južnej strany. Hotel bol slávnostne otvorený 14. augusta 1873, pričom na túto udalosť bolo pozvaných 900 hostí.

Foto
Dóm sv. Alžbety zo severovýchodnej strany po veľkej rekonštrukcii, rok 1902  / HistoricKE

V 70. rokoch 19. storočia bol Dóm sv. Alžbety v ohrozenom stave. Opakovaná víchrica v 1875 značne poškodila katedrálu a bolo potrebné Dóm rekonštruovať. Stavebné práce trvali od júna 1877 a viedol ich uznávaný budapeštiansky architekt Imrich Steindl. Počas prác sa kostol prestaval z trojloďovej stavby na päťloďovú. Namáhavá prestavba, ktorá vzbudila aj veľkú kritiku, bola ukončená až v roku 1896 a jágerský biskup Jozef Samassa katedrálu slávnostne vysvätil 6. septembra. V rokoch 1902 – 1906 sa realizovala oprava južnej veže, známej ako Matejova. Aj tú viedol budapeštiansky staviteľ Otto Sztehlo.

Foto
Košické divadlo krátko po jeho výstavbe, rok 1902  / HistoricKE

Ku konečnej úprave stredného námestia na Hlavnej ulici (Fő utca) došlo po výstavbe nového divadla. V roku 1894 z bezpečnostných dôvodov uzavreli to staré, a po tom, čo mestské zastupiteľstvo schválilo výstavbu nového v roku 1897, bolo v priebehu dvoch rokov vystavané nové podľa projektov Adolfa Langa, ktoré slúži dodnes.

Foto
Budova múzea na dnešnom Námestí Maratónu mieru, rok 1902  / HistoricKE

Plán výstavby účelovej budovy múzea vzišiel z iniciatívy Hornouhorského muzeálneho spolku v roku 1889. Ujal sa architektonický návrh bratov Jakabovcov a stavbou bol poverený tiež košický staviteľ Michal Répászky. I keď stavba bola dokončená v roku 1898, pokračovalo sa v úpravách interiéru a prvá expozícia bola sprístupnená v roku 1903.

Foto
Jakabov palác s mlynským náhonom, rok 1902  / HistoricKE

Hornád vytváral pri Košiciach koncom 18. storočia početné ramená. Mlynský jarok, ako volali Košičania Mlynský náhon, pretrval aj o storočie neskôr a vytváral krásnu idylku vo východnej časti mesta. Východ mesta s parkom a novou železničnou stanicou spočiatku spájal drevený most, ktorý bol v roku 1882 nahradený železným, ktorý vidíme na fotografii. V roku 1899 si staviteľ a majiteľ tehelne Peter Jakab vystaval reprezentatívny neogotický palác pri Mlynskom náhone, ktorý poznáme ako Jakabov palác.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre