Aké opatrenia sa vzťahujú na slávenie bohoslužieb v červených a bordových okresoch?

KošiceKoronavírus

Kapacitné obmedzenia závisia od toho, aký režim si zvolí farnosť či cirkevný zbor.

Sprísnenie protiepidemiologických opatrení v červených a bordových okresoch ovplyvnilo aj slávenie bohoslužieb a obradov. Kapacitné obmedzenia závisia od toho, aký režim si zvolí farnosť či cirkevný zbor. Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva pre Košice Online uviedol, že na hromadné podujatia vrátane bohoslužieb sa pre plne zaočkovaných nevťahuje kapacitný limit:

Pre režim OTP je stanovených najviac 25 percent priestoru. Ak sa v červených okresoch plocha nedá určiť, najviac môže byť 150 osôb. V bordových okresoch najviac 50 osôb. Pre režim základ platí obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov kapacity priestoru. Ak je podlahová plocha v červených okresoch menšia ako 150 štvorcových metrov, môže byť zúčastnených najviac 10 osôb. V bordových platí maximum 6 osôb pre priestory s podlahovou plochou menej ako 90 štvorcových metrov.“

Foto
Jedným z opatrení je dezinfekcia rúk / TASR

Farnosti či cirkevné zbory v okresoch v prvom a druhom stupni ohrozenia musia 14 dní uchovávať zoznam účastníkov bohoslužieb s telefonickým alebo mailovým kontaktom. Hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian nám potvrdil, že farnosti vytvárajú zoznam účastníkov tým, že sa veriaci zapisujú pri vchode alebo prichádzajú do kostola s lístkom s kontaktnými údajmi, ktorý odovzdávajú pri vstupe:

„Na východe Slovenska, ktoré územne zachytáva Košická arcidiecéza, platí pre rímskokatolíkov oslobodenie od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a sviatok. Dekrét o oslobodení od účasti podpísal košický arcibiskup Bernard Bober 18. septembra a je platný až do odvolania. Ide o veriacich z menších farností, kde účasť nie je možná pre limitovaný počet prítomných.“

V metropole východu je podľa Košickej arcidiecézy dostatok omší, a to najmä v nedele a prikázané sviatky. Tlačová tajomníčka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Jana Nunvářová zdôraznila, že opatrenia sa netýkajú len kapacity chrámu, ale aj samotného slávenia bohoslužieb:

„Pri obradoch platí povinnosť dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom Večere Pánovej, pri prijímaní pod obojím striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku a takisto je pri prijímaní vína nutné používanie takzvaných samostatných kalištekov.“

Samozrejmosťou je vetranie priestorov, dezinfekcia dotykových plôch či nosenie rúšok aj v exteriéri. Evanjelické cirkevné zbory v rámci stretnutí veriacich mimo bohoslužieb dodržiavajú pravidlá platné pre organizovanie hromadných podujatí.

Komentáre