Praha má Kafku, Košice Máraiho a na to môžeme byť právom hrdí

KošiceHistoricKE

Sándor Márai, ktorého 120. výročie narodenia si v týchto dňoch pripomíname, patrí medzi svetových literárnych velikánov a i keď väčšiu časť života prežil mimo Košíc, svojmu rodnému mestu ostal navždy verný.

Foto
Na snímke Sándor Márai v Zürichu okolo roku 1950 / TASR

Sandor Márai sa narodil 11. apríla 1900 v Košiciach a pochádzal z bohatej meštianskej rodiny. Jeho otcom bol maďarský právnik a neskôr senátor Národného zhromaždenia ČSR Géza Grosschmid, matkou Margit Ratkovszky, učiteľka na miestnej dievčenskej škole.

Márai patril k presvedčeným humanistom, vyznával univerzálne ľudské hodnoty, sníval o jednotnej Európe a veril, že literatúra raz významne prispeje k jej zjednoteniu. Ako jeden z prvých vystúpil proti Hitlerovej a Stalinovej vláde teroru. Dôsledne lipol na svojich zásadách, slobode myslenia a prejavu. Preto odsudzoval tých spisovateľov, ktorí svojou tvorbou podporovali totalitné režimy.

Foto
Dobová pohľadnica, ktorá zachytáva aj domy na začiatku Hlavnej ulici, ktoré boli asanované v 80. rokoch 20. storočia. V druhom dome zľava prežil Márai svoje detstvo, jeho rodina sa tu nasťahovala v roku 1902 / HistoricKE

I keď v Košiciach prežil len mladosť, krátkych 18 rokov, vždy rád spomínal na svoj dom, svoju rodinu či krásny Košický dóm, ktorého „náprotivok nájdeme iba vo Florencii, Chartres a Paríži“. Vo svojom diele, v próze a esejách zachytil atmosféru mesta v prvých desaťročiach 20. storočia (najmä v knihách Spoveď mešťana a Košická pochôdzka).

V pravidelných intervaloch po Hlavnej ulici smerom na Čermeľ, jedno z letovísk v blízkosti mesta, predrkotal drevom vykurovaný „kávový mlynček“ v tvare debny, zvláštny netrebný dopravný prostriedok, ktorý už desaťročia pred električkou zabezpečoval mestskú dopravu, ale využívali ho najmä v lete dovolenkári. Prvý sneh pochoval ulice pod bielu perinu, malá železnička sa dostala na niekoľko mesiacov do depa a známe pískanie a prehnané, nepríjemné zvonenie lokomotívy sa na širokej ulici ozývalo znovu až na jar. Hlavná ulica bola dlhá – informovaní ľudia odhadovali jej dĺžku „presne jeden kilometer“.

                  (Spoveď meštana)

Foto
Reklama v novinách Az Ujság na Máraiho román „Bébi vagy az első szerelem“ (Bébi, resp. prvá láska), ktorá bola súčasťou týchto novín 11. marca. 1938 / HistoricKE

Štúdiá absolvoval v Budapešti, odkiaľ sa často vracal domov do Košíc, ​​navštevoval starý rodinný dom a napísal knihu s názvom Košická pochôdzka. V jednom zo svojich majstrovských diel, v Spoveď mešťana, podrobne pripomína dvojposchodový dom na Hlavnej ulici a členov rodiny: „Bola to zložitá rodina, plná hnevu a sebaobetovania, duchovne chudobných a tiež tvrdohlavých jednotlivcov, občanov... dlhujem im za všetko.“

Od roku 1918 pracoval ako redaktor maďarského denníka Budapesti Napló. V roku 1923 sa oženil s Ilonou Matznerovou, ktorej zostal verný až do jej smrti, v pravidelných zápisoch do denníka ju spomínal pod akronymom L. V tom istom roku odcestovali do Paríža, kde sa ich plánovaný krátkodobý pobyt predĺžil až na šesť rokov. Márai tu mohol od kaviarenských stolov pozorovať celú umeleckú avantgardu.

Foto
V novinách Vasárnap sa objavil článok, ktorý informuje, že jeho dielo „Idegen emberek“ (Cudzí ľudia) bolo preložené do nemeckého a holandského jazyka a v oboch krajinách zožal veľký úspech a teraz vychádza toto dielo aj v českom jazyku. (26. 07. 1936 Vasárnap)  / HistoricKE

Počas náletu na Budapešť bol zničený jeho dom aj s celou bohatou knižnicou. Po druhej svetovej vojne sa ocitla Európa v troskách a spisovateľ si s trpkosťou uvedomil, že v jeho vlasti sa rodí nový poriadok. Pred nástupom komunistickej moci opustil domovinu – do konca svojho života žil už v emigrácii, vo Švajčiarsku, v Taliansku a v Spojených štátoch.

V emigrácii sledoval dobové udalosti s obavami. Plynule hovoril nemecky, francúzsky, anglicky a taliansky a napriek tomu napísal všetky svoje knihy v maďarčine.

„Som vďačný za osud, že môj materinský jazyk je krásny maďarský jazyk, jediný jazyk, v ktorom môžem povedať všetko, čo je v živote zrozumiteľné a aj nepochopiteľné. A iba v maďarčine môžem počúvať to, čo je pre mňa cenné.“

Sándor Márai prežil posledné dve desaťročia svojho života v San Diegu v Kalifornii. Zomrel 22. februára ako 89-ročný, spáchal samovraždu. Ako napísal v jednom zo svojich posledných listov:

„... smrť nie je problémom, ale nevyhnutnosťou, zatiaľ ju každý prekonal a dodatočne sa nikto nesťažoval.“

Je pravda, že ku koncu života zostal chorý a  sám – jeho manželka, syn, všetci bratia zomreli – ale nebol zúfalým mužom, napísal „Žijem sám, takže sa nenudím, ale niekedy by bolo dobré s Tebou diskutovať pri víne o minulosti a budúcnosti.“

Do konca Studenej vojny jeho diela v Maďarsku nevydávali pre jeho otvorený protikomunistický postoj. Pre slovenských čitateľov bolo jeho dielo ešte prednedávnom neznámou, avšak za posledné roky vyšli všetky jeho dôležité diela aj v slovenčine.

A pre všetkých, ktorí v týchto dňoch karantény majú čas nazvyš a majú radi kvalitnú poéziu či si chcú priblížiť atmosféru Košíc spred storočia, odporúčame siahnuť po niektorej z jeho kníh. V roku 2018 vyšla aj biografická kniha o jeho manželke – Lolina kniha. Sándorovi Maráimu je venovaná Pamätná výstava na Mäsiarskej ulici uchovávajúc kultúrne dedičstvo, ktoré po sebe v Košiciach zanechal.

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre