Ako sa majú vzdelávať študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia?

VýchodKoronavírus

Dištančné vzdelávanie prináša viacero problémov.

Kvôli druhej vlne pandémie koromavírusu sa na Slovensku prijali prísnejšie protiepidemiologické opatrenia. Stredoškoláci od pondelka (12.10.) ostali doma a prešli na dištančnú formu výučby. Tá však so sebou prináša aj komplikácie, najmä pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nie každý má doma počítač či notebook, alebo pripojenie na internet.

„Zo skúseností z prvej vlny pandémie sa školy prispôsobili dištančnému vzdelávaniu veľmi rýchlo a efektívne. Predpokladáme, že z tejto skúsenosti budú čerpať a dištančné vzdelávanie nespôsobí väčšie problémy ani teraz,“ skonštatovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) očakáva pomoc rezortu školstva, čo potvrdila aj jeho hovorkyňa Daša Jeleňová:

„Aktuálne je to skôr na jednotlivých školách, ako priblížiť online vyučovanie možnostiam žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V tomto smere očakávame už avizovanú pomoc ministerstva školstva, ktoré má vyčleniť pre samosprávne kraje finančné prostriedky na podporu riešenia problémov aj s dištančným vzdelávaním.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Samosprávne kraje zatiaľ nemajú bližšie informácie od ministerstva školstva. Rezort pred pár dňami avizoval, že plánuje školy podporiť tak, aby dokázali zabezpečiť potrebnú techniku a mohli fungovať v dištančnom režime. Má ísť o výrazný finančný balík, ktorý chce rezort čerpať z fondu obnovy. Terezková vysvetlila, že v závislosti od toho, v akej forme príde pomoc z národnej úrovne, bude košická župa zvažovať ďalšie možnosti:

Už počas prvej vlny pandémie sme evidovali žiakov, ktorí mali sťaženejší prístup k IT technike, a tým pádom aj k online vyučovaniu. Vo veľkej miere sa tieto problémy týkali žiakov na elokovaných pracoviskách. V prvej vlne využívali učitelia na elokovaných pracoviskách aj v prípade žiakov z marginalizovaných skupín pracovné listy. Fungovalo to tak, že v pondelok vložil učiteľ, respektíve terénny pracovník žiakom do poštovej schránky úlohy na celý týždeň.“

KSK ako zriaďovateľ ponúkol školám návrhy možností v podobe online technológií, ako si dištančné vzdelávanie uľahčiť. Sťažený prístup k online vyučovaniu ale majú aj žiaci z viacpočetných rodín, kde napríklad rodič pracuje z domu a školopovinné deti potrebujú techniku pre online vyučovanie. Košický kraj hovorí, že v tomto smere by uvítal usmernenie z ministerstva školstva. KSK nedisponuje údajmi o tom, koľko študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia eviduje v tomto školskom roku na stredných školách. Podobne je na tom aj prešovská župa.

„PSK si nevedie databázu škôl, ktoré mali problémy s online výučbou. Celkovo však môžeme konštatovať, že v prevažnej miere ide o školy, kde je väčšia koncentrácia žiakov z marginalizovanej rómskej komunity, ktorí žijú v sociálne vylúčenom  prostredí, školy, kde sa  vyučujú učebné odbory skupiny „F“, napríklad dvojročné pre tých, ktorí ukončili základnú školu skôr ako v deviatom ročníku,“ uviedla Jeleňová.

Pre porovnanie, Banskobystrický kraj už vyzval ľudí na sociálnej sieti, aby pomohli deťom zo stredných škôl v kraji, ktoré sú zo sociálne slabších rodín a nemajú doma počítač. Prísnejšie opatrenia vrátane dištančnej výučby na stredných školách budú platiť, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod hodnotu 500.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE 

 

Komentáre