Čo čaká Mlynský náhon?

KošiceSpravodajstvo

Prietok Mlynského náhonu je najvyšší za posledné roky.

Obyvatelia v okolí Mlynského náhonu a aktivisti pretvárajú túto lokalitu aj vďaka občianskemu združeniu. Ich cieľom je zveľaďovanie bezprostredného okolia a vytvorenie biokoridoru pozdĺž celého vodného toku. Svoje aktivity a plány do budúcnosti chcú dnes (22.7.) predstaviť verejnosti na stretnutí s názvom Obnovme Mlynský náhon.

„V prvom rade sme dosiahli, že je stabilizovaná vodná hladina. Máme dosiahnuté výšky hladín také, aké majú byť podľa projektu inžiniera Hrabovského. Máme nastavený odtok na výpustnom objekte pri kruhovom objazde tak, ako má fungovať – čiže voda odteká tak ako má. Máme takisto zvýšený prietok,“ predstavil úspechy predseda združenia Eugen Ščavnický.

Mlynský náhon mal po minulé roky prietok 50 litrov za sekundu, teraz je to 250 až 300 a projektovaný cieľ je prietok 500 litrov za sekundu. Primárne chce združenie na základe možností vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky pre vodný tok. Pre ten by bolo vitálne vybudovanie prehrádzok, čo si občianske združenie určilo ako svoj ďalší plán. Po dokončení týchto aktivít, ktoré majú revitalizovať hladinu, sa chcú pustiť do úpravy okolia.

„Chceme sa spolupodieľať na rozhodovaní o tom, kde by mohli byť cyklotrasy, kde by mohli byť promenádové chodníky, kde by mohli byť lavičky a prístup k hladine. Teraz je vodná hladina oddelená zábradlím, ktoré blokuje prístup k hladine. Je to ako by ste boli za mrežou a to by sme tiež radi zmenili,“ dodal Ščavnický.

Foto
Mlynský náhon mal po minulé roky prietok 50 litrov za sekundu, teraz je to 250 až 300  / TV KOŠICE

Na dnešnom stretnutí vystúpia viacerí odborníci, ktorí priblížia procesy, prebiehajúce v Mlynskom náhone a jeho okolí. Jednou z tohtoročných zmien je nekosenie okolia a nevypúšťanie vody z náhonu, čo prospieva vytvoreniu biokoridoru. „Momentálne je našou úlohou oboznámiť ľudí, ktorých sa to najviac týka, so zámermi. My nie sme spokojní so stavom Mlynského náhonu ani tak, ako je to dnes, ale sme spokojní s tým, že sa podarilo upustiť od brutálnej praxe niekoľkonásobného vypúšťania vody uprostred leta. Zdá sa nám, že rybia osádka je omnoho pestrejšia, aspoň čo sa týka vývojových štádií, že naozaj nedochádza k vyplachovaniu malých rybiek,“ priblížil situáciu botanik Robert Gregorek, ktorý vystúpi na dnešnom stretnutí.

Podujatie Obnovme Mlynský náhon začína pri pamätníku Masaryka a Štefánika dnes o 18.00 hod. a okrem spomínaného botanika na ňom vystúpi aj zoológ Andrej Mock a ornitológ Peter Krišovský.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre