Aký je stav detských ihrísk v Košiciach?

KošiceSpravodajstvo

Viaceré z nich potrebujú rekonštrukciu.

V metropole východu sa nachádzajú stovky ihrísk, ktoré spravujú jednotlivé mestské časti či Správa mestskej zelene (SMsZ). Jej zamestnanci v uplynulých dňoch zrealizovali veľkú ročnú prevádzkovú kontrolu. Podľa hovorcu SMsZ Petra Sasáka odhalili viaceré nedostatky:

„Ihriská sú ďalej kontrolované certifikovaným BOZP technikom každý štvrťrok a na týždennej báze ich stav kontrolujú technici zelene. Hracie prvky s nedostatkami sú následne označené informáciou o zákaze vstupu na hrací prvok. Zdokumentované nedostatky a poškodenia sa vždy snažíme operatívne odstrániť v čo najkratšom čase. Ostatné prvky bez poškodení, ktoré sú bezpečné, ostávajú naďalej voľne prístupné a nepristupujeme k uzávere celých ihrísk.“

Celé ihriská sa uzatvárajú v prípade údržby hracích prvkov, dopadových plôch či rekonštrukcie. SMsZ ich opravu financuje z vlastných zdrojov alebo z dotácií od mestskej či miestnej samosprávy.

„Pri údržbe pieskovísk sa riadime aktuálne platnou vyhláškou, ktorá v sezóne prikazuje ich prekopávanie a premývanie v najviac 14-dňových intervaloch. V týchto intervaloch sa kontroluje aj čistota piesku. Vzorky piesku z detských ihrísk odoberajú počas sezóny aj pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak testy preukážu prítomnosť znečistenia, nariaďuje sa bezodkladná výmena piesku. Životnosť náplne pieskovísk je silne ovplyvnená práve externými faktormi, ktoré z našej pozície vieme iba ťažko ovplyvniť,“ doplnil Sasák.

Foto
Niektoré herné prvky sa najmä vplyvom počasia a vandalizmu rozkladajú / KOŠICE ONLINE

Piesok najčastejšie znehodnocujú túlavé a divo žijúce zvieratá. Košičania sa však sťažujú aj na stav detských ihrísk v správe mestských častí vrátane Medulíka v Šaci. Starosta Daniel Petrík pre Košice Online potvrdil, že niektoré herné prvky sa v súčasnosti nedajú využívať:

„Na detskom ihrisku Medulík je viac hracích prvkov, okrem iného je tam aj workoutové ihrisko. Hracie prvky, na ktorých sa deti hrajú, niektorú sú značne prestarnuté, možno aj niekoľko desaťročí staré, sú to väčšinou drevené hracie prvky, ktoré už podliehajú rôznym poškodeniam.“

Šaca má v správe dve detské ihriská. Medulík je otvorený od apríla do októbra, pričom niektoré herné prvky sa najmä vplyvom počasia a vandalizmu rozkladajú. Z tohto dôvodu ich označujú bezpečnostnou páskou a vstup na nich je zakázaný.

My sa snažíme opravovať tak, ako je to v našich možnostiach, všetko, čo je viditeľne poškodené. Takisto sa snažíme zabezpečovať aj nové hracie prvky. Pred dvoma rokmi sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 8000 eur, 4000 eur sme dali z vlastných prostriedkov, postavili sme nové hracie prvky. Tohto roku sa takisto uchádzame o nenávratný finančný príspevok z výzvy, ktorú vypísal Košický samosprávny kraj,“ dodal Petrík.

Košičania môžu nahlasovať poškodenia hracích prvkov či mobiliáru správcom detských ihrísk, ktorí sú uvedení na informačných tabuliach pred ich vstupom.

Komentáre