Angels Aréna by mala slúžiť športovým klubom od leta

KošiceSpravodajstvo

Mesto chce zrevitalizovať aj okolie haly.

Rekonštrukcia Angels Arény sa dostala do záverečnej fázy. Košické športové kluby ju budú môcť využívať na svoje zápasy a tréningy v priebehu tohto leta.

„Po spustení kolaudačného konania budeme musieť halu pripraviť na užívanie a popri tom získať povolenia napr. od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Je pred nami ešte niekoľko týždňov príprav, aby sme mohli halu vybaviť všetkým potrebným a spustiť do užívania. Musíme schváliť aj Prevádzkový poriadok. Keďže sme halu mohli postaviť aj vďaka finančným zdrojom z Fondu na podporu športu, každý, kto bude chcieť v tejto hale športovať, bude musieť splniť  štátom stanovené podmienky. Následne bude pred nami ďalšia výzva, aby sme zrevitalizovali aj okolie okolo Športovej haly. Verím, že sa nám to podarí najneskôr budúci rok,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.

Opravy na budove sa začali vo februári minulého roka. Stavebné práce sa museli riadiť požiadavkami Krajského pamiatkového úradu, a to kvôli zachovaniu urbanistickej a architektonickej hodnoty budovy.

Galéria k článku

V rámci rekonštrukcie vzniklo nové hľadisko s kapacitou 846 miest, zároveň sa dokončili nové šatne pre športovcov, rozhodcov a trénerov, sprchy a sociálne zariadenia a položila sa nová palubovka.

„Na novej palubovke sú nakreslené čiary pre päť základných športov, čo nám vyplýva zo zmluvy s Fondom na podporu športu. Okrem basketbalu, na ktorý sme boli v tejto hale zvyknutí, by sa tu mal hrať volejbal, florbal, futsal či hádzaná. Halu budú využívať aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mládežnícke kluby,“ vysvetlil vedúci oddelenia športu a mládeže košického magistrátu Mário Švec.  

V budove vznikli aj nové priestory pre zamestnancov haly a sociálne zariadenia. Nad šatňami pribudla antidopingová miestnosť so sprchou a kancelária s kuchynkou. Vo vstupnej časti sa sprevádzkuje aj kaviareň s kapacitou pre 24 hostí aj s malou galériou. 

Projekt rekonštrukcie bol vyčíslený na 3,1 milióna eur, čo je o 15 percent menej, než sa pôvodne predpokladalo. Mesto získalo na výstavbu dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 1,25 milióna eur.

Komentáre