Archeologický výskum košického obchvatu odhalil vzácne pohrebisko

KošiceSpravodajstvo

Zároveň sa budujú mosty.

Viac ako 14-kilometrový obchvat Košíc zo Šace do Košických Oľšian sa začal budovať vlani v marci. Začiatkom roka sa pracovalo najmä na sanácii podložia a násypoch cestného telesa. Aktuálne sa projekt okrem iného venuje aj budovaniu mostov.

„Na viacerých objektoch stavby aktuálne realizujeme budovanie násypov a niektoré násypy už frézujeme. V časti mokrade realizujeme odkop zeminy. Mosty, ktoré na tomto úseku vyrastú, sú v rozostavanom štádiu. Zhotovujeme výstuž, debnenie, betonáž drieku pilierov či betonáž samotných pilierov. Na moste cez rieku Hornád realizujeme priebežný oporný múr, montáž tvárnic či zhotovenie debnenia. Okrem prác na mostoch sa realizujú aj obchádzkové trasy,“ povedala pre Rádio Košice hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

Foto
Obchvat Košíc zo Šace do Košických Oľšian sa začal budovať vlani v marci / NDS

Len nedávno sa ukončil archeologický prieskum, ktorý podľa Žgravčákovej priniesol viaceré vzácne nálezy vrátane keramiky či kostry:

Najvzácnejším objavom je pohrebisko. Archeológovia sa domnievajú, že na území budúcej križovatky Košice – Krásna mohlo byť v minulosti sídlisko. V tejto lokalite našli až deväť hrobov. Okrem toho bola táto oblasť bohatá aj na keramické nálezy. O osídlení tejto lokality hovoria aj ďalšie nálezy, napríklad zlaté náušnice z hrobu, bronzový nôž či keramická misa s výzdobou.“

Archeologické prieskumy sa budú uskutočňovať aj naďalej, avšak už v historicky menej atraktívnych lokalitách. Žgravčáková doplnila, že zhotoviteľ v najbližšom období chystá sanačné práce:

„Budeme pokračovať v budovaní násypov, v sanácii, vo frézovaní a v navážke kameniva. Zároveň očakávame realizáciu ostrých prepojov na plynárenských a vodárenských stavebných objektoch.“

Na obchvate bude po dokončení 13 mostov, pribudne odpočívadlo Valaliky a vznikne viac ako 7 kilometrov protihlukových stien.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre