Auly univerzít na východe sú prázdne. Koronavírusom sa nakazili desiatky študentov

VýchodKoronavírus

Niektoré praktické predmety sa aj naďalej vyučujú prezenčne.

Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii sa väčšina vysokoškolákov vzdeláva dištančnou formou. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach koncom septembra zaviedla online výučbu prednášok a niektorých seminárov.

Od 14.10. do 6.11. je nariadená celoplošná dištančná metóda výučby. Podľa epidemickej situácie pristúpi vedenie UPJŠ k prijatiu ďalších opatrení. Dekani a vyučujúci pripravia všetky klinické a praktické cvičenia tak, aby ich študenti od 9.11. mohli absolvovať v zintenzívnenom režime. Prispôsobia obsah a formu cvičení do blokov, názorných prezentácií a predpríprav experimentálnych dát. Do 6.11. vedenie UPJŠ odporúča v rozvrhu hodín nahradiť cvičenia prednáškami, a tak následne vytvoriť priestor pre experimentálnu výučbu v závere semestra,“ uviedol pre Košice Online hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan s tým, že aktuálne evidujú 11 aktívnych prípadov nákazy koronavírusom.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) zatiaľ registruje 4 pozitívne testovaných študentov a 7 zamestnancov s ochorením COVID-19, čo potvrdil aj prorektor pre vzdelávanie TUKE Ervin Lumnitzer:

Rozhodnutie  o metóde  výučby  študentov  na  jednotlivých  fakultách  je  v kompetencii  dekanov  fakúlt TUKE. Fakulty musia pritom rešpektovať aktuálne platné odporúčania a opatrenia v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou. Pedagogickým nepedagogickým zamestnancom starším ako 65 rokov bolo odporúčané v maximálnej miere obmedziť kontakt so študentmi na prezenčnej metóde výučby. Od 15.10. vstupuje do platnosti druhá časť Príkazu rektora o zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, ubytovaní v Študentských domovoch a jedálňach TUKE a stravovaní v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom.“

Foto
Prešovská univerzita v Prešove / TASR

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, ktorá doposiaľ zaznamenala 13 pozitívne testovaných študentov, rozhodla o prechode na dištančnú formu výučby od utorka 13. októbra. Ako povedala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková, nariadenie rektorky je platné do odvolania, minimálne však do 2. novembra tohto roka:

„Týka sa všetkých študijných programov a foriem štúdia. Jedinou výnimkou sú študenti 6. ročníka študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a general veterinary medicine (štúdium v anglickom jazyku), ktorí dokončia praktickú výučbu na školskej farme v malých skupinách s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Následne ich už čaká individuálna príprava na záverečné skúšky. Ďalšie vyučovanie v online priestore sa bude realizovať podľa rozvrhu.“

V metropole Šariša v tomto akademickom roku študuje takmer 8500 študentov. Prešovská univerzita v Prešove hlási vyše 40 vysokoškolákov s koronavírusom. Prednášky na všetkých fakultách sa realizujú dištančnou formou.

„O organizácii ďalších foriem štúdia rozhodujú dekani fakúlt a riaditelia celouniverzitných pracovísk, s ohľadom na špecifiká jednotlivých študijných programov. Prezenčnou metódou sa aktuálne uskutočňujú laboratórne cvičenia a praktické semináre na Fakulte humanitných a prírodných vied, Fakulte zdravotníckych odborov, vybrané praktické semináre na Gréckokatolíckej teologickej fakulte a Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. Blokovú prezenčnú výučbu v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v prípade praktických predmetov, ktoré nie je možné odučiť dištančne, plánuje realizovať aj Fakulta športu,“ skonštatovala hovorkyňa PU Anna Polačková s tým, že Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta manažmentu prerušili prezenčnú výučbu a prešli na dištančnú metódu vyučovania prednášok a seminárov.

Komentáre