Bašternák je odsúdený na päť rokov a nastúpi do výkonu trestu

SlovenskoSpravodajstvo

Zároveň dostal trest prepadnutia majetku.

Na odvolacom Krajskom súde (KS) v Bratislave sa dnes (14.3.) uskutočnilo pojednávanie v kauze obžalovaného podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorého v novembri minulého roku súd odsúdil na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní päť rokov. Bašternák sa zo závažných rodinných dôvodov nedostavil na dnešné odvolacie konanie, pričom dal súhlas svojmu obhajcovi Petrovi Filipovi na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Filip pred vstupom do súdnej miestnosti uviedol, že jeho klient nie je v zahraničí, nachádza sa na Slovensku, a to konkrétne v Bratislave.

Filip vo svoje záverečnej reči požiadal trojčlenný senát KS, aby jeho klienta spod obžaloby oslobodil, keďže zanikla trestnosť činu, prípadne, aby súd pristúpil na alternatívny podmienečný trest. Zároveň požiadal, aby senát zrušil prepadnutie majetku jeho klienta. Bašternák  je vinný zo spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného, za čo dostal nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH voči svojej spoločnosti BL 202 vo výške takmer dva milióny eur. Svoju vinu v novembri 2018 priznal a skutok vtedy oľutoval. Obžalovaný zároveň dostal zákaz päť rokov podnikať.

Foto
Bašternák sa dostavil iba na novembrové pojednávanie / TASR

Filip sa po vynesení verdiktu voči rozsudku odvolal, pričom to isté urobil aj prokurátor. Sadzba za zločin neodvedenia dane a poistného je sedem až dvanásť rokov, ale súd zohľadnil poľahčujúce okolnosti, ako čistý register trestov, priznanie sa ku skutku, jeho oľutovanie a uhradenie škody. Prokurátor ešte pri prednesení obžaloby povedal, že cieľom prevodov dvanástich bytov bolo len vylákanie daňovej výhody. Výsledkom bol vykázaný nadmerný odpočet DPH vo výške takmer dva milióny eur. Okrem nepodmienečného trestu žiadal aj prepadnutie majetku obžalovaného.

„V otázke rozhodovania o vine je právna situácia mimoriadne jednoduchá, keďže môj klient vyhlásil, že je vinný. Nielenže to vyhlásil, ale v zákonom stanovenej lehote uhradil predmetnú sumu. Vzhľadom na skutočnosť, že môj klient 10. januára 2018 uhradil 1,7 milióna eur, navrhujem ho oslobodiť spod obžaloby, lebo trestnosť činu zanikla. Navrhujem aj alternatívny návrh, a to trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu,“ vyhlásil Filip v záverečnej reči s tým, že návrh na prepadnutie majetku označil za prekvapujúci. Úrad špeciálnej prokuratúry koncom marca 2018 informoval, že prokurátor neakceptoval návrh Bašternáka na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti a na podnikateľa podal obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre