Beňová obhájila post kvestorky Európskeho parlamentu

EurópaSpravodajstvo

Vo funkcii je od júla 2019.

Europoslankyňa Monika Beňová so ziskom 487 hlasov bola v prvom kole opätovne zvolená do funkcie kvestorky Európskeho parlamentu (EP). Svoj post, ktorý zastáva od júla 2019, obhájila ako členka Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D). V prvom kole boli za kvestorov zvolení aj Anne Sanderová (EPP, 622 hlasov), Christophe Hansen (EPP, 576 hlasov) a Fabienne Kellerová (Obnovme Európu, 479 hlasov).

„Skutočne si cením a som vďačná za dôveru kolegov. Veľmi milo ma prekvapil vysoký počet hlasov a podpora, tak z našej sociálnodemokratickej frakcie, ale aj z iných frakcií zastúpených v EP. Doposiaľ som ako kvestorka zodpovedala za väčšinu vydaných interných rozhodnutí týkajúcich sa fungovania europarlamentu z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti. To súviselo aj so zabezpečením jeho administratívnej prevádzky v čase pandémie koronavírusu,“ reagovala Beňová.

Foto
Monika Beňová / TASR

Kolégium kvestorov EP pozostáva z piatich členov. Europoslanci ich volia na 2,5 roka s možnosťou obnovenia mandátu. Úlohou kvestorov je dozerať na administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú členov EP a ich pracovných podmienok. Zároveň sú aj členmi Predsedníctva EP, v ktorom majú poradný hlas a môžu navrhovať zmeny a doplnenia jeho dokumentov. Do funkcie sú volení trojkolovým väčšinovým tajným hlasovaním, pričom v prvých dvoch kolách sa vyžaduje absolútna väčšina odovzdaných hlasov a v treťom kole stačí relatívna väčšina.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre