Biblia bude zrozumiteľnejšia. Pochopí ju aj moderný človek

KošiceZaujímavosti

V prvej fáze projektu preložia Lukášove a Jánove evanjelium.

Biblia bude mať ďalší slovenský preklad. Určený bude najmä pre slovenskú katolícku verejnosť, ktorá cíti potrebu mať dnes už moderný a vedecky zaručený preklad Svätého písma.

„Doteraz sme mali iba preklad prekladu, teda mali sme preklad Svätého písma z Vulgáty, Neovulgáty alebo z latinčiny. Teraz je našou snahou prekladať z originálnych jazykov. V prípade novozákonných kníh to bude z gréčtiny. Cieľom prekladu je, aby to bola spisovná slovenčina. Preklad má byť používaný aj v liturgii. Do spolupráce sú preto prizvaní aj odborníci z liturgie,“ povedal pre Košice Online Róbert Lapko z Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach a zo Slavistického ústavu SAV, ktoré preklad zastrešujú.

Preklad Svätého písma neznamená, že si jeho realizátori sadnú a prekladajú slovo za slovom alebo vetu za vetou. Samotný preklad musia konzultovať odborníci z viacerých oblastí. Pre potreby projektu vznikla tiež Metodika prekladu Svätého písma do slovenčiny.

„V tejto publikácii sme sa snažili zmapovať staroveké preklady Biblie, ich charakter, slovenské preklady Biblie – predovšetkým jeden z prvých prekladov tzv. Kamaldulský, otázku autorstva aj metodiku tohto prekladu. Tiež sme sa zaoberali vymedzením biblického štýlu a špecifikám biblického jazyka. K prekladu majú zvlášť čo povedať aj odborníci z jazyka, teda slovenčinári, preto je naša spolupráca so Slavistickým ústavom SAV veľmi intenzívna.“

Foto
Ilustračné foto / TASR

Presnejšia a jednoduchšia

Nový preklad má tiež uľahčiť vnímanie pôvodného biblického textu bežným čitateľom, resp. návštevníkov liturgie. S vyvíjajúcim sa jazykom totiž vzniká potreba aktualizovať preklad Biblie do súčasnej podoby slovenčiny. Ako pripomenul Juraj Feník zo Slavistického ústavu SAV a Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach, do úvahy treba brať viaceré faktory.

„Voči biblickému posolstvu treba mať veľký rešpekt, pretože text bol písaný v inej jazykovej historickej kultúre, inými prostriedkami a iným jazykom, na aký sme zvyknutí. Jednoducho je potrebné hľadať spôsoby, aby to, čo bolo napísané kedysi veľmi dávno, bolo zrozumiteľné pre moderného človeka.“

Podľa Feníka je preklad, ktorý sa v súčasnosti používa relatívne dobrý, no sú miesta, ktoré sa dajú vyjadriť presnejšie a možno aj zrozumiteľnejšie. „Nepredpokladá sa, že by došlo k nejakým veľkým významovým posunom alebo nejakým šokujúco-prekvapivým veciam, ale predsa ten latinský preklad nie je úplne vždy stopercentný voči tej gréckej pôvodine.“

Preklad je výzvou

V prvej fáze projektu bude preložené Lukášove a Jánove evanjelium. Po jej ukončení, čo bude pravdepodobne v roku 2021, by sa mohlo pokračovať v preklade ďalších novozákonných kníh. Nový preklad iniciovala Konferencia biskupov Slovenska v marci 2013. Toto rozhodnutie súviselo s 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, s ktorými bol spätý aj preklad Biblie.

Biblia má v slovenskom jazyku viacero verzií. Niektoré preklady využívajú viac katolíci, iné evanjelici. O tom, že ide o dlhodobý proces svedčí aj ekumenicky preklad, ktorého príprava sa začala v roku 1988. Kompletný preklad vyšiel roku 2007.

„Hovorí sa, že každý preklad Svätého písma je zároveň vždy jeho novým výkladom. Pre nás je to tiež akoby nové čítanie a prenikanie k bohatstvu Božieho slova. S textom sa nedá iba sucho pracovať, ale prirodzene to ovplyvňuje aj náš duchovný a každodenný život,“ uzavrel Lapko s tým, že nový preklad Biblie je pre nich výzvou.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre