Budúci veterinári sa vrátili k prezenčnej výučbe

KošiceKoronavírus

Študenti budú musieť každé štyri dni absolvovať testovanie na koronavírus.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach od dnešného dňa obnovila blokovú praktickú výučbu prezenčnou formou. Týka sa to študentov šiesteho ročníka v programe všeobecné veterinárske lekárstvo. Od 8. marca bude pokračovať aj výučba zahraničných študentov v tomto odbore. Po príchode na Slovensko však musia absolvovať dvojtýždňovú karanténu. Hlavný hygienik Ján Mikas akceptoval žiadosť univerzít umožniť nevyhnutnú praktickú výučbu študentov tak, aby mohli absolvovať štátnu záverečnú skúšku.

„Študenti končiacich ročníkov musia absolvovať presne stanovený rozsah klinickej praxe, aby mohli pristúpiť k štátnej záverečnej skúške. Tieto pravidlá pre regulované povolania určuje smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, vďaka čomu je náš diplom akceptovaný vo všetkých členských krajinách. Praktickú výučbu sme pripravení zabezpečiť za dodržania prísnych hygienických a protiepidemických opatrení, v malých skupinách, v ktorých budú vopred negatívne testovaní študenti i vysokoškolskí učitelia. Podobne je to v prípade práce na experimentálnych častiach záverečných prác a klinických stáží,“ uviedla hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Foto
Ilustračná fotografia / facebook.com/uvlf.sk

Študenti budú musieť každé štyri dni absolvovať testovanie na koronavírus. Zároveň sa môžu ubytovať na internátoch, kde sú však stále zakázané návštevy a spoločné stretávanie sa v izbách či v študovniach.

„Prezenčná bloková výučba sa uskutoční v malých skupinách maximálne do šesť osôb vrátane učiteľa podľa rozpisu príslušnej kliniky. Všetci študenti i pedagógovia sú povinní nosiť respirátory, rukavice a ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky, dôraz je kladený na zvýšenú hygienu rúk. Pri kontakte s osobami je akceptovaný výlučne respirátor typu FFP 2 alebo respirátor typu FFP 3. Študenti sa musia pri nástupe preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 48 hodín. Výnimku tvoria tí, ktorí už ochorenie prekonali a majú o tom doklad alebo sú zaočkovaní aj druhou dávkou,“ dodala Bobriková s tým, že na prezenčnú blokovú výučbu na klinikách by malo nastúpiť 118 slovenských a 47 zahraničných študentov.

Komentáre