Budúcoroční piataci pravdepodobne nebudú musieť absolvovať Testovanie 5

SlovenskoSpravodajstvo

Pandémia negatívne ovplyvnila vzdelávanie žiakov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo Sprievodcu školským rokom 2023/2024, z ktorého vyplýva, že Testovanie 5 by sa na budúci rok nemalo uskutočniť. Ani tohtoroční piataci ho neabsolvovali, keďže bývalý minister školstva Ján Horecký ho zrušil. Zdôvodnil to opatreniami, ktorých účelom bolo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Takýmto spôsobom došlo k výraznému zásahu do školského vyučovania v školách.

„Opatrenia na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID-19 viedli predovšetkým k prechodu na dištančné vzdelávanie, čo mohlo v niektorých prípadoch viesť k rozdielnej kvalite poskytovaného vzdelávania v závislosti od možností jednotlivých škôl. Dištančné vzdelávanie malo zároveň negatívny vplyv aj na psychiku žiakov,“ písalo sa v rozhodnutí.

Foto
Testovanie 5 sa v roku 2022 uskutočnilo (Ilustračná fotografia) / TASR

Testovanie 5 slúžilo na získanie objektívnych informácií o výkone žiakov pri vstupe na druhý stupeň základných škôl, overenie ich vedomostí a zručností, schopnosti aplikovať poznatky v praktických úlohách či schopnosti logicky myslieť. Školy, ale aj verejnosť tak získali spätnú väzbu a obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktoré pomáhajú pri skvalitňovaní vyučovania. Testovanie 5 bolo kvôli pandémii zrušené aj v roku 2021, v roku 2022 sa však uskutočnilo.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre