Dosluhujúci starosta Terasy Ján Jakubov: „Občan sa rozhodol pre zmenu.“

KošiceArchívKomunálne voľby 2018

Vo funkcii ho nahradí Marcel Vrchota.

Post starostu mestskej časti Košice – Západ ste neobhájili. Čo vidíte za víťazstvom pána Vrchotu?

„Úprimne povedané, veľmi ma to prekvapilo, pretože za ostatné štyri roky sme rozbehli na Terase veľmi veľa nových, inovatívnych projektov tak, čo sa týka investícií, ako aj terciálnej sféry, to znamená športu, kultúry a sociálnej oblasti. Veľmi dobré viete, že mnohé projekty tohto roku oslávili štvrtý ročník, či už sú to známe koncerty v Pyramíde, či už sú to športové podujatia pred OC Galéria a mnohé ďalšie. Myslím si, že investičný proces, ktorý sme realizovali v priebehu ostatných štyroch rokov, bol vo finančnom vyčíslení násobne väčší ako to, čo sa realizovalo v minulosti, čísla nepustia. Pokiaľ sme preberali mestskú časť, kde bolo pätnásť uzamykateľných kontajnerovísk a v súčasnosti je ich s našimi 53, ktoré sme vybudovali, 68, máme nové polopodzemné kontajnerovisko. Svedčí to o tom, že mestská časť pracovala v tejto oblasti zodpovedne. Ako prvý sme prišli s projektom zákazu parkovania automobilov nad päť metrov dĺžky, čím sme určite odbremenili v popoludňajších a nočných hodinách parkovacie miesta na celom sídlisku. Očakávali sme, aký to bude mať ohlas. Nakoniec občania sa s tým stotožnili, podnikatelia takisto. Plus ďalšie nové projekty, ako sú nové uzamykateľné venčoviská alebo výbežská pre psov s prvkami kynologických parkov. Zaviedli sme projekt výcviku psíkov, či už v jarných, alebo v jesenných mesiacoch, kde touto formou sme chceli pomôcť tak majiteľom psov, ako aj ostatným obyvateľom a socializovať tieto dve skupiny. Zaviedli sme komunikáciu s občanmi, čo sa týka prípravy investícií. Vzhľadom na to, že na začiatku obdobia niektoré investície nám petíciami občania zastavili, rozhodli sme sa, že všetky investície sú realizované až po odkomunikovaní s občanmi tej-ktorej lokality a v prípade, že súhlasia s investíciou, je realizovaná, v prípade, že nie, tak, bohužiaľ, nie. Myslím si, že v mestskej časti sa toho vykonalo veľa, avšak občan vystavil známku činnosti mestskej časti. Ja si dovolím povedať, že to bola najmä známka antismerácka, ktorá pripravila nielen mňa o post starostu, ale, samozrejme, aj mnohí poslanci, ktorí pracovali dobre a zodpovedne v rámci mestskej časti, stratili natoľko priazeň občanov, že sa nedostali ani do miestneho, ani do mestského zastupiteľstva.“

Ako hodnotíte voľby v Košiciach?

„Úprimne povedané, neočakával som až takú averziu voči strane Smer z jediného dôvodu. Ja som vždy oddeľoval celoštátnu politiku od komunálnej politiky. Myslím si, že za ostatné štyri roky, aj za ostatných osem rokov sa v Košiciach urobilo veľa dobrého. Zrealizovali sa investície v takom rozsahu, v akom neboli zrealizované za predošlých 20 rokov a tieto investície sa zrealizovali tak, že mesto Košice dnes má v rezervnom fonde 12,5 milióna eur. Toto v minulosti nedokázal žiaden končiari primátor. V uplynulých obdobiach sa oddlžilo mesto Košice od dlhoročných, pretrvávajúcich súdnych sporov, takže v súčasnosti je ekonomika mesta čistá.“

Chceli ľudia na Terase generačnú zmenu?

„Myslím si, že to nie je o tom, že generačná výmena, ľudia chceli zmenu. Ak by sme sa bavili o generačnej výmene, máme starostov, ktorí sú vekovo starší ako ja, možno aj skúsenejší a napriek tomu, že kandidovali mladší protikandidáti, tak obhájili svoju pozíciu. Nemyslím si vzhľadom na to, ak rozvoj bol na Terase za ostatné štyri roky, že sa tu žiadala generačná výmena. Áno, žiadala sa zmena, občan sa s tým stotožnil, občan rozhodol, takže beriem to ako fakt, a, samozrejme, akceptujem to v plnom rozsahu.“

Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám podaril za štyri roky na Terase?

„Je ťažko povedať, čo je najväčším úspechom. Ja si myslím, že všetky projekty, ktoré si ľudia obľúbili a ktoré získali pozitívny ohlas, boli pre ľudí. Nemôžem vytrhnúť niektoré investície a nespomenúť napríklad športové projekty. Nemôžem nespomenúť projekty v kultúrnej oblasti. Mnohé z nich som ani nespomenul, lebo to by som musel napísať možno tri strany A4, ale myslím si, že pokiaľ sme chodili medzi ľudí a komunikovali, tak gro týchto projektov sa stretlo s pozitívnym ohlasom a to ma teší, pretože, ak mnohé projekty boli prijaté pozitívne, pravdepodobne zastupiteľstvo, ktoré končí svoju činnosť ako aj úrad mestskej časti vykonávali svoju prácu dobre a zodpovedne. Sme jediná mestská časť, ktorá má otváracie hodiny každý deň bez obedňajšej prestávky. Pokiaľ mám dobrí informácie, žiadna mestská časť to takto nemá, takže aj dvere úradu mestskej časti boli v pracovnej dobe otvorené občanovi nepretržite.“

Za neúspechom vidíte nálepku politickej strany?

„Myslím si, že občan ešte nezabudol na chyby, ktoré sa urobili na úrovni mesta Košice. Je to otázka parkovania, parkovacieho systému, komunikácia alebo zmluva so spoločnosťou EEI a možnože svoje zohralo aj to, že niektoré veľké investície, samozrejme, na určitý čas, ochromili, či už dopravu v meste, alebo pohyb občanov a boli zmeny v mestskej hromadnej doprave. Napriek tomu si myslím, že tieto investície mali svoj význam. Ku spoločnosti EEI sa nebudem vyjadrovať, s tým sa musí vysporiadať nové zastupiteľstvo. Mrzí ma ale to, že mestská časť nebola priamo zainteresovaná do mnohých týchto projektov, napriek tomu to bolo odprezentované ako rozhodnutie Poslaneckého zboru pod značkou strany Smer-SD. Zabudlo sa na to dobré a vyťahovali sa len tieto negatívne rozhodnutia. Ja stále tvrdím, že kto robí, robí aj chyby, nikto nie je neomylný a za chyby sa platí. Bohužiaľ, dovolím si tvrdiť, že toto je veľmi trpká skúsenosť a nakoniec, ako som už povedal, známku nám vystavil občan.“

Zmenili by ste niečo vo volebnej kampani teraz, keď sa na to pozriete?

„Volebnú kampaň sme realizovali štandardne, možno ešte s väčším nasadením ako pred štyrmi rokmi, keď sa mi podarilo uspieť a získať pozíciu starostu tejto mestskej časti. Nemyslím si, že to bolo vo volebnej kampani. Možno tá komunikácia s občanom vzhľadom na to, že boli pozitívne ohlasy na mnohé projekty, mohla byť trošku rozsiahlejšia a aktívnejšia, ale stále si myslím, že nebolo to vo volebnej kampani, ale bolo to v tom, že občan sa rozhodol pre zmenu.“

Foto
Ján Jakubov / facebook.com/janjakubovterasa

Čo považujete za najväčší problém sídliska?

„Mestská časť Západ alebo ako ju ľudovo nazývame Terasa je sídlisko, ktoré je najstaršie v meste Košice. Samozrejme, je tu veľa problémov, ktoré sa neriešili od roku 1990 a za štvorročné obdobie sme ich všetky nedokázali vyriešiť. Je to sídlisko, ktoré bolo urbanisticky riešené veľmi veľkoryso. Sú to široké komunikácie, čo je dobré pre automobilovú a mestskú hromadnú dopravu, ale je tu aj veľmi veľa chodníkov, ktoré dlhé roky neboli pravidelne opravované a udržiavané. Mestská časť bez spolupráce s mestom Košice nemôže ani sama vyriešiť tento veľký problém, čo nám takisto občania často vytýkali. Základné činnosti, ktoré bude potrebné riešiť, je postupná obnova zelene, postupná údržba jestvujúcih najmä komunikácií pre peších, a, samozrejme, údržba a dobudovanie drobných prvkov mestskej a záhradnej architektúry, to znamená, ďalšia obnova ihrísk, ďalšia obnova fit parkov a športovísk, respektíve možno aj postupné budovanie športovísk, pretože to, čo platilo pred päťdesiatimi rokmi, dnes už je dávno zabudnuté a ľudia majú ďaleko iné požiadavky a potrebujú nové investície.“

Ako riešiť problematiku Borovicového hája?

„Borovicový háj je problém, ktorý musí riešiť hlavne mesto Košice. Za ostatné roky padlo rozhodnutie aj s pozitívnym hlasovaním poslancov mestskej časti, že Borovicový háj ostane verejnou zeleňou. Vzhľadom na to, že mnohí reštituenti získali územie Borovicového hája v reštitúcii a sú jeho vlastníkmi, keďže je to verejná zeleň, je potrebné doriešiť majetkovoprávne vysporiadanie území Borovicového hája a toto je úloha mesta Košice. V minulosti bolo prijaté uznesenie, že mesto Košice má postupne vysporiadať pozemky Borovicového hája. Bez toho, aby sa stalo mesto vlastníkom týchto pozemkov, nie je možné postupná obnova Borovicového hája, pretože samospráva nemôže investovať do cudzieho majetku, ale myslím si, že je to na dobrej ceste a verím, že nové mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta bude plniť toto uznesenie, a, samozrejme, Borovicový háj sa dostane do rúk mesta. Je to veľmi pekná, príjemná, oddychová zóna, ktorú je potrebné zachovať nielen pre občanov tejto mestskej časti, ale dovolím si tvrdiť, že je to zóna celomestského významu a určite potrebujeme investovať do drobnej architektúry, ako je obnova chodníkov, osvetlenie Borovicového hája, možno nové lavičky alebo nejaký priestor, kde by sa mohli ľudia stretávať a využiť túto oddychovú zónu.“

Čo hovoríte na nové zloženie miestneho zastupiteľstva?

„Nové zloženie miestneho zastupiteľstva ma trošku prekvapilo, pretože som nečakal takúto masívnu obmenu. Len dvaja poslanci obhájili svoje pozície. Musím ale povedať, že rozhodol volič a dostali sa späť aj poslanci, ktorí už v minulosti zastávali túto pozíciu a verím, že po prvom ustanovujúcom zastupiteľstve si spolu sadnú a prehodnotia to, čo sa doteraz robilo na čele s novým pánom starostom budú pokračovať v dobrých projektoch, pretože bolo by dobré, ak by tieto ukončili svoju životnosť, a, samozrejme, predpokladám, že tak, ako sľubovali vo svojich predvolebných programoch, otvoria aj otázky, ktoré sľúbili občanom, že budú realizovať.“

Čomu sa plánujete venovať aj naďalej, keďže zostávate mestským a zároveň krajským poslancom?

„Obhájil som pozíciu mestského poslanca. V súčasnosti som krajským poslancom. Do pozície námestníka primátora a následne aj starostu mestskej časti som prišiel zo súkromnej sféry a profesne sa určite vrátim do tejto oblasti.“

Čo by ste odporučili, poradili novému starostovi?

„V prvom rade si bude musieť sadnúť s novozvoleným zastupiteľstvom a budú si musieť určiť priority na najbližšie obdobie. Potom určite si bude musieť sadnúť s vedúcimi pracovísk na tomto úrade. Ja by som odporúčal urobiť to, čo robím od svojich 27 rokov, najprv by som potreboval absorbovať to, ako pracuje tento úrad, čím sa zaoberá, aké oblasti sú rozpracované, v čom sa dá pokračovať. Potom by som to vyhodnotil, či už sám, v rámci vedenia mestskej časti, alebo so zastupiteľstvom. Už je na novom starosti, a, samozrejme, na zastupiteľstve, aby realizovali projekty, ktoré sú pre nich prioritné.“

Budete aktívne sledovať dianie na Terase aj naďalej?

„Určite. Som mestský poslanec, som poslanec za Terasu, teda som zodpovedný svojim voličom za svoju prácu. Som súčasne aj poslancom kraja. Aj tam som zodpovedný svojim voličom, takže v komunálnej politike nekončím.“

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre